Dimension Data nabízí dohled nad datovými nápory v cloudu

Společnost Dimension Data oznámila dostupnost nové služby zaměřené na problematiku posuzování stavu síťové infrastruktury.

Dimension Data nabízí dohled nad datovými nápory v cloudu


Zákazníkům tato služba podle tiskového prohlášení společnosti usnadní analýzu způsobu využití firemních sítí včetně vyhodnocení datových toků a objemu přenášených dat s cílem prokazatelně urychlit obchodní procesy závislé na síťové komunikaci. 

Nová služba Network Optimisation Assessment je dostupná globálně a skládá se jak z řady technicky orientovaných rozhovorů s odpovědnými zaměstnanci zákazníka, tak i z připojení speciálních zařízení do jeho síťové infrastruktury. Sběr dat a různorodých informací o síťovém prostředí pak probíhá během období dlouhého jeden až dva týdny.

Služba Network Optimisation Assessment  umožňuje získat nejen informace o datových přenosech, včetně aplikačních, hlasových i video přenosů, ale také o jednotlivých portech, virtuálních sítích, směru přenosu a aktivních síťových klientech. Na základě těchto informací vypracují síťoví specialisté společnosti Dimension Data doporučení umožňující zvýšení výkonu sítě. 

Zpracování v cloudu je ze své podstaty velmi úzce spojené se síťovými technologiemi a nebylo by možné bez podpory pružné a velmi výkonné síťové infrastruktury. Dle studie společnosti Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2010–2015 Report poroste v období 2010 až 2015 datový přenos spojený s technologií cloudu ročně o 66 procent. V roce 2015 by datový přenos spojený s cloudy měl představovat 30 procent přenosů v datových centrech.


Úvodní foto: © Concept web Studio - Fotolia.com
Komentáře