DNS získala trojnásobnou certifikaci ISO

Společnost DNS uspěla při certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001, systému řízení environmentální politiky dle ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001.

DNS získala trojnásobnou certifikaci ISO


DNS získala certifikací na management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 na všechny hlavní činnosti firmy: projekční, školící a poradenská činnost v oblasti ICT a distribuce ICT. Samotným certifikacím předcházel postupný proces zdokonalování interních procesů, které se již podle tiskového prohlášení společnosti projevily i na efektivitě zakázek i spokojenosti klientů. ISO 9001:2008 je aktuální verzí normy kvality řízení.

Společnost DNS se vydala také cestou plnění požadavků integrovaného systému, který snižuje environmentální dopady spojené s fungováním firmy. Splnila tak normu EN ISO 14001:2004, tedy certifikaci systému environmentálního managementu. ISO 14001:2004 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na řízení procesů ve vztahu k životnímu prostředí. Organizace, která chce získat tuto certifikaci, musí prokázat, že sleduje potenciální rizika a dopady své činnosti na životní prostředí a systematicky pracuje na jejich snižování, což společnost DNS v rámci auditu prokázala.

Společnost DNS dále zavedla v rámci zdokonalování procesů uvnitř firmy Information Security Management System (Systém řízení informační bezpečnosti podle mezinárodního standardu ISO 27001:2005). ISO 27001:2005 je norma zaměřená na řízení bezpečnosti informací. Dává jistotu, že si společnost uvědomuje, jak jsou informace cenné, podniká potřebné kroky (technické, organizační i personální) k jejich ochraně. Tyto kroky mají povahu uceleného systému a jsou popsány ve směrnicích, kterými se společnost řídí. Společnost DNS získala certifikáty ISO u certifikačního orgánu Verification 4 Systems, Czech Republic Branch, organizační složka.


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře