Duve ČR nasadila Byznys ERP od J.K.R.

Výrobce komponent pro automobilový průmysl, společnost Duve ČR, se z důvodů rostoucích požadavků na ERP řešení rozhodla nahradit stávající informační systém řešením Byznys ERP od společnosti J.K.R.

Duve ČR nasadila Byznys ERP od J.K.R.


Stěžejním bodem implementace nového systému se stala evidence požadavků zákazníka s provázáním na výrobní operace. „Zadání požadavku zákazníka ve formě přijaté objednávky spolu s okamžitým provázáním na výrobní operace poskytlo uživateli lepší přehled o stavu zakázky napříč celým informačním systémem,“ uvedl Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R.

Jedním z důležitých požadavků byla pro společnost Duve ČR možnost sledovat, z jakých materiálů jsou jednotlivé série výrobků vyráběny. Konzultanti J.K.R. za tímto účelem navrhli v systému Byznys ERP řešení pro sledování sériových čísel jednotlivých produktů, díky čemuž má nyní uživatel k dispozici informace o tom, z jaké dodávky materiálu byly konkrétní výrobky zhotoveny. To může pomoci například u případných reklamací.

Hlavním přínosem zavedení informačního systému Byznys ERP ve společnosti Duve ČR se stalo zejména detailní výkaznictví o expedici a zakázkách dle libovolných kritérií, uživatelská otevřenost systému zajištěná takzvanými prvky uživatelské volnosti, podrobné řešení personalistiky, dále zjednodušení a zvýšení provázanosti operací v oblasti skladování a expedice, a online informování vedení společnosti i jednotlivých řídících pracovníků o stavu důležitých provozních oblastí, včetně rozpracovanosti a nákladovosti výroby.    


Úvodní foto: Fotolia © ktsdesign
Komentáře