Dvacátá diskuse OR-SYSTEMáků

19. a 20. června se uskutečnilo setkání pracovníků OR-CZ s příznivci, ale hlavně uživateli podnikového informačního „OR-SYSTEMu“. Na pět desítek účastníků mělo možnost vidět, slyšet a vyzkoušet výsledky osmnáctého roku vývoje tohoto rozšířeného informačního systému.

Dvacátá diskuse OR-SYSTEMáků


19. a 20. června se uskutečnilo setkání pracovníků OR-CZ s příznivci, ale hlavně uživateli podnikového informačního „OR-SYSTEMu“. Na pět desítek účastníků mělo možnost vidět, slyšet a vyzkoušet výsledky osmnáctého roku vývoje tohoto rozšířeného informačního systému, jejich vliv a přínos celkové technické a technologické, ale i ergonomické a obsahové úrovni systému.

Mezi prezentované novinky patřil zejména další rozvoj a využití Konfigurátoru objektů dovolujícího, kromě své základní vlastnosti, jíž je popsání objektu (např. skladové položky) pomocí vlastností a hodnot, komunikaci OR-SYSTEMu s uživatelem dle jeho mateřského jazyka, definici národních specifik/ekvivalentů vlastností objektů, tvorbu cen v závislosti na období a způsobu výpočtu a řadu dalších činností usnadňujících práci se systémem. Z dalších novinek v „Jádru OR-SYSTEMu lze jmenovat inovovaného Excel Managera pro tvorbu obecných tabulkových výstupů, zjednodušenou automatizovanou tvorbu a ovládání e-mailů a využití elektronického podpisu.

Obchodní a logistická část se prezentovala novými funkcemi, jakými jsou např. sledování historie stavu a změn objednávek a jejich schvalovací řízení, sledování platební morálky zákazníků, poskytování dodatečných slev a vyhodnocování slev, podpora selfbillingu, přechod na EURO slovenských uživatelů, logistické procesy s balíky obsahujícími komponenty finálního výrobku. Nejen zmíněné úpravy, ale téměř vše co se odehrává v podniku je třeba „komunikovat“. Proto byla tato nutnost nahrazena integrovaným řešením. OR-SYSTEM si tak může přímo vyměňovat informace nejen s jiným OR-SYSTEMem, ale s libovolným jiným ERP, či CAD/CAM nebo PDM systémem, technologickým zařízením ve výrobě a to prostřednictvím EDI zpráv, přes vlastní komunikační rozhraní, či přes specializovaná komunikační softwarová řešení.

Oblast Plánování a řízení výroby se nesla v duchu kapacitního bilancování a v něm pak byla řeč o práci s překryvným množstvím (množstvím dovolujícím zahájit následující operaci), zaplánování souvisejících operací a fixaci zaplánovaných operací (přednostně zaplánované operace) to při zabudování nejen kapacit výrobních zařízení, ale i nářadí a přípravků a započtení skladových položek. Grafickým vyjádřením zaplánovaných operací je tzv. Plánovací tabule, parametricky nastavitelná a zobrazující potřebné výstupní údaje z kapacitního bilancování. Kapacitní bilancování se dále ubírá cestou k detailnímu plánování lidských zdrojů, podrobnému bilancování na úrovni prodejní zakázky a promítání skutečnosti do kapacitního kalendáře a Plánovací tabule.

Klasické OR-SYSTEMové informace byly doplněny jednak z „vlastních zdrojů“ o možnosti uplatnění manažerských aplikací IBM Cognos, jednak ze zdrojů partnerských – od firem HP a BULL.

Čas se našel i na stále aktuální „OpenSource“. Německý kolega upozornil zejména na možnost využití nadplatformního, rychlého a robustního skriptovacího jazyka Tcl/Tk (Tool Command Language / Toolkit) a prostředku pro provoz FreeNX, jež bývá většinou součástí linuxové distribuce.

Tradičně nechybělo ani ocenění a poděkování zákazníkům za dlouhodobou spolupráci – pěti „patnáctiletým“ a sedmi „desetiletým“.

Sportovní aktivity všeho druhu byly vyvrcholením pracovního odpoledne. Večerní náladu měl na starost unikátní orchestr dlouhodobě budovaný a pečlivě složený z muzikantů uživatelských firem a OR-CZ, koncertující a současně cvičící jednou za rok, právě na uživatelské konferenci.

Komentáře