Dvě třetiny Čechů částečně pracují i během letní dovolené

Šetření, která uspořádal portál Jobs.cz mezi 1 335 svými uživateli, potvrdila znepokojivý fakt: většina lidí si svou dovolenou neužívá naplno.

Dvě třetiny Čechů částečně pracují i během letní dovolené


Asi 11 % z oslovených si nevybírá ani jeden týden volna v celku. Nejběžnější délkou dovolené zůstávají dva týdny, které volí 49 % lidí. Alarmující je však zjištění, že plných 66 % Čechů zůstává i v době volna v kontaktu s prací. Bezmála čtvrtina lidí dokonce pracovní povinnosti během dovolené řeší velmi intenzivně. Jednou z příčin tohoto trendu je rozmach mobilních technologií, v poslední době především rychlého datového připojení dostupného kdekoliv.

Šetření portálu Jobs.cz mezi 1 335 respondenty ukazuje poměrně výrazné rozdíly ve způsobu výběru hlavní dovolené v české populaci. Zatímco na jedné straně 11 % respondentů uvádí, že si v létě vybírají i více než tři souvislé týdny volna, na straně druhé stejný podíl lidí není ochoten či schopen opustit zaměstnání ani na jeden jediný týden a dovolenou si vybírá pouze v krátkých několikadenních úsecích. 49 % respondentů obvykle volí dva týdny dovolené v celku, dalších 16 % si většinou vybírá přesně týden volna. Zbylých 13 % uvádí, že jejich hlavní dovolená trvá mezi dvěma až třemi týdny. Mnohem překvapivější zjištění však přinesl doplňkový průzkum Jobs.cz, zaměřený na kontakt s pracovními povinnostmi během volna. Ten ukazuje, že pouze třetina lidí si dokáže dovolenou užít naplno, aniž by věnovali jakýkoli prostor práci.

„Masové rozšíření mobilních telefonů již dříve proměnilo způsob trávení dovolené. Většina lidí je už celkem dlouho zvyklá na to, že jim kolegové nebo obchodní partneři mohou v pracovních záležitostech zavolat v podstatě kdykoliv. Nástup rychlého mobilního datového spojení to však posouvá ještě dále. Mnozí Češi si zvykli mít neustále synchronizovanou e mailovou schránku v telefonu, a to i během pobytu mimo ČR. Povinnosti vůči zaměstnavatelům – ať už skutečné, či domnělé – se tak mnohým plíživě vkrádají do soukromého času. Skutečně ‚vypnout‘, odpojit se a užít si dovolenou naplno dnes dokáže jen malá část lidí,“ uvedl Tomáš Ervín Dombrovský, mluvčí společnosti LMC, provozovatele portálu Jobs.cz.

„Tento trend se pravděpodobně v dohledné době nezmění. Pracovní a soukromá rovina života je u velkého množství  lidí čím dál tím propojenější. Podstatné je, abychom se s tím naučili správně zacházet a dokázali rovněž odpočívat. Smyslem dovolených je mimo jiné načerpání sil do dalšího období. Je proto i v zájmu firem, aby si jejich zaměstnanci volno skutečně užili,“ doplňuje Dombrovský.


Úvodní foto: © ferkelraggae - Fotolia.com
Komentáře