Dvě třetiny zaměstnanců zneužívají přístup k internetu

Průzkum GFI Software: zneužívání firemního internetu zaměstnanci k nepracovním účelům registrují více než dvě třetiny českých podniků.

Dvě třetiny zaměstnanců zneužívají přístup k internetu


Společnost GFI Software oznámila, že podle průzkumu provedeného v dubnu 2011 mezi českými distributory a prodejci bezpečnostních řešení se nejméně dvě třetiny jejich podnikových zákazníků setkává se zneužíváním pracovního internetu svými zaměstnanci. Přitom jen minimum zákazníků se této problematice systematicky věnuje a celých 78 % ji neřeší buď vůbec, nebo řešení zatím odkládá.

Průzkum společnosti GFI ukázal, že 66 % distributorů a prodejců se setkalo se zneužíváním internetu zaměstnanci prakticky u každého zákazníka, 16 % z nich se s tímto problémem setkalo jen u malého počtu zákazníků a 17 % zákazníků v tomto nespatřuje žádný problém. Pouze v 1 % případů se prodejci s problémem zneužívání pracovního internetu u zákazníků nesetkalo. Problematiku zneužívání internetu má vyřešeno pouze 13 % zákazníků a dalších 9 % ji hodlá řešit v průběhu příštích 12 měsíců. Více než polovina podnikových zákazníků (52 %) si je sice problému vědoma, ale řešení zatím odkládá a dalších 26 % podniků ji neřeší vůbec.

„České podniky zatím nepovažují zneužívání firemního internetového připojení svými zaměstnanci jako velký problém, od čehož se odvíjí i velmi nízké procento těch, kteří tento jev řeší systematicky,“ říká Martin Říha, ředitel pro strategii GFI Česká republika a Slovensko.

Správně nastavená a vysvětlená politika v oblasti sledování webového přístupu podle GFI Software vede k:

•    eliminaci bezpečnostních rizik vyplývajících z možnosti nákazy z podezřelých webových stránek
•    získání údajů o využívání webu ve firmě
•    lepší právní ochraně podniku v případě, že pracovníci použijí, ať již vědomě či nevědomě, webového přístupu k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony,
•    snížení nákladů na IT díky řešení menšímu počtu incidentů a problémů
•    úsporám šířky pásma blokovaného nepracovním přístupem k webu
•    eliminaci vědomých či nevědomých úniků dat

Komentáře