E-government - 2

Zlepšování kvality veřejných služeb prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií představuje možnost, jak nabídnout občanům i firmám zásadně nové pojetí celé veřejné správy.

E-government


Stroj pro výběr daní

Jednou z firem, které se velmi aktivně podílejí na modernizaci státní správy prostřednictvím informačních technologií je společnost Aquasoft. Z mnoha systémů, které společnost zrealizovala, zmiňme alespoň informační systém pro výběr spotřebních daní a pokut. Za toto řešení Aquasoft získal prvenství v soutěži Microsoft Industry Awards 2006 a případová studie k tomuto projektu byla vyhodnocena jako vítěz soutěže časopisu Business World o nejlepší případovou studii roku 2006 v oblasti státní správy.
Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších řešení z oblasti e-governmentu, které byly v ČR realizovány. Spotřební daně jsou druhou nejvýznamnější příjmovou položkou státního rozpočtu, proto se jejich výběru a správě věnuje mimořádná pozornost - roční výběr spotřební daně v ČR jen v minulém roce činil přes sto miliard korun, což představuje 14 % daňových příjmů České republiky.
Kompletní realizace systému pro výběr spotřební daně si vyžádala relativně krátkou dobu osmi měsíců. Řešení bylo realizováno na principech a infrastruktuře již běžícího systému NCTS (Nový elektronický tranzitní systém), který také připravila firma Aquasoft. Tím byla zajištěna kompatibilita s ostatními agendami a také došlo k výrazné úspoře vstupních investic.
Podle Petra France, generálního ředitele Aquasoftu, systém zásadním způsobem zefektivňuje výběr těchto prostředků. "Řešení zajišťuje kompletní správu spotřebních daní a celé agendy spojené s výběrem a vymáháním pokut, ukládaných různými orgány státní správy," upřesňuje.
Komentáře