E-government - 3

Zlepšování kvality veřejných služeb prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií představuje možnost, jak nabídnout občanům i firmám zásadně nové pojetí celé veřejné správy.

E-government


Czech Point

Typickým příkladem dobrého fungování e-governmentu je projekt Czech Point. Tyto komunikační body by se v konečné fázi měly nacházet na 4 000 místech. Kromě obecních a městských úřadů by měly vzniknout i na krajských úřadech anebo pobočkách České pošty. Později by mohli licence získávat také notáři. Za poplatek padesáti korun zde občan obdrží stránku potřebného výpisu, kterou mu místní úředník opatří razítkem a vydá. Czech Pointy budou nabízet výpisy z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Do budoucna se počítá i s úředním ověřováním dokumentů, podpisu, elektronickým podáním státní správě a také s možností stahovat výpisy z domova pomocí tzv. virtuálních Czech Pointů.
Komentáře