Edee CMS pro intranet i web ČEZ

Skupina ČEZ využívá publikační systém Edee CMS, který dodal FG Forrest.

Edee CMS pro intranet i web ČEZ


Skupina ČEZ využívá publikační systém Edee CMS, který dodal FG Forrest.

Intranet skupiny ĆEZ je provozován na platformě Oracle Portal a jeho obsah má na starost více než 200 garantů. Využívají ho všechny klíčové společnosti skupiny ČEZ. V návaznosti na projekt intranetu bude skupina ČEZ využívat Edee CMS také v rámci všech svých internetových prezentací.

Edee CMS je systém pro publikaci obsahu intranetových a internetových prezentací. Při dodávce je dle FG Forrest vždy přizpůsoben konkrétnímu projektu tak, aby uživatelé disponovali pouze funkcemi pro správu vybrané stránky. Prostřednictvím šablon oddělujících obsah od vzhledu je možné publikovat bez znalostí internetových technologií a rizika nevhodného zásahu do zdrojového kódu. Systém je postaven na technologii J2EE.

Komentáře