eGovernment v Belgii omezuje redundanci dat v úřadech

Společnost HP oznámila nové možnosti využití řešení HP Application Transformation – k transformaci technologického prostředí a poskytování Instant-On služeb státní správy.

eGovernment v Belgii omezuje redundanci dat v úřadech


Ve více než 70 různých úřadech, které vyřizovaly požadavky občanů oprávněných k různým dávkám ze strany státu, dříve vláda v Belgii zajišťovala zpracování a distribuci dávek prostřednictvím ručního systému – pracovala tedy pouze s papírovými formuláři. Občané a firmy musely několikrát podávat stejné informace různým úřadům, čímž docházelo k redundanci dat a konfliktním nebo chybným informacím.

Ve spolupráci s HP vyvinula vlámská vláda moderní meziresortní platformu pro výměnu dat, která umožňuje shromažďovat data pouze jednou. Platforma zvaná MAGDA (Maximum Data Sharing between Agencies – maximální sdílení dat mezi úřady) je postavena na architektuře orientované na služby a umožňuje vlámské vládě vytvářet a modernizovat aplikace pro nové služby, které lze rychle zavádět.

„V současném propojeném světě jsme potřebovali přijít se zcela novým pojetím interakce s občany, kteří požadují nejen okamžitý přístup k informacím, ale také od úřadů očekávají bezpečné shromažďování a sdílení klíčových dat,“ řekl Luc Chauvin, IT ředitel Úřadu vlámské vlády.

Další informace o iniciativách vlámské vlády v oblasti e-governmentu jsou k dispozici na webu

www.hp.com/go/reinventor/flemishgov.

Komentáře