Elektronické sčítání lidu slaví úspěchy

Český statistický úřad přijal do dnešního dopoledne již více než jeden milion vyplněných elektronických formulářů.

Elektronické sčítání lidu slaví úspěchy


Akce Sčítání lidu, domů a bytů 2011 letos poprvé nabízí možnost využít elektronickou formu vyplnění a odeslání sčítacích listů. Jak se zdá, obyvatelé ČR jí hodlají hojně využít, neboť jen od půlnoci z pátku na sobotu dodnes již ČSÚ přijal přes milion vyplněných online formulářů. Ačkoliv aktuální počet přijatých elektronických sčítacích listů představuje pouze asi 5 % z celku, podle statistik, jež Český statistický úřad získal od České pošty, plánuje využít internetového formuláře na 30 % české populace. Dalších 58 % obyvatelstva má odeslat sčítací listy v předtištěné obálce a zbylých 12 % si dohodlo opětovnou schůzku se sčítacím komisařem. Podle mluvčího akce Sčítání lidu Ondřeje Kubaly nemá zatím nasazený informační systém žádný problém s příjmem množství odeslaných dat.

Jako motivaci pro využití internetového způsobu sečtení uvádí ČSÚ hned několik výhod, mezi nimiž figuruje především pohodlnost (není nutné formuláře nosit na poštu), rychlost, množství nápovědy k jednotlivým otázkám,  možnost opravy údajů nebo automatická kontrola správnosti některých informací. Ondřej Kubala nicméně varuje, že rozepsané elektronické formuláře nebude možné z důvodu bezpečnosti uložit do počítače. ČSÚ se tak snaží zabránit úniku citlivých osobních informací v případě vyplňování formulářů prostřednictvím veřejných internetových sítí v kavárnách, knihovnách a na podobných místech. Pokud by měli lidé zájem o uchování kopie online listu, mohou si jej v průběhu vyplňování vytisknout.

Vyplnění a odeslání sčítacího listu je možné provést od soboty 26. března do čtvrtka 14. dubna.

Komentáře