Embarcadero: DB PowerStudio for SQL Server a start verze vývojářských produktů Delphi a C++Builder

Embarcadero: DB PowerStudio for SQL Server a start verze vývojářských produktů Delphi a C++Builder


Společnost Embarcadero Technologies, v České republice a Slovenské republice zastoupená společností Borland s.r.o, ohlásila několik produktových novinek.

 

Populární vývojářská prostředí Delphi a C++Builder jsou nově dostupná i ve „startovací“ edici nazvané příznačně „Starter“.

Uživatelé nástrojů C++Builder a Delphi Starter smějí souběžně provozovat nejvýše pět licencí na podnikové síti. Uživatelé též smějí prodávat aplikace nebo komponenty vytvořené pomocí těchto nástrojů do té doby, dokud roční příjem z prodaných licencí nebo služeb nepřesáhne ekvivalent 1000 amerických dolarů. V okamžiku překročení tohoto komerčního prahu, případně v situaci, kdy uživatel potřebuje rozšířenou databázovou propojitelnost či vývoj vícevrstvých aplikací, je třeba provést upgrade licencí edice Starter na Delphi nebo C++Builder edicí Professional, Enterprise nebo Architect.

 

Pro vývojáře používající databázový systém SQL Server a správce těchto databází připravilo Embarcadero sadu nástrojů - DB PowerStudio for SQL Server. Ta v sobě slučuje několik z populárních databázových nástrojů společnosti Embarcadero do jediného balíku za sníženou cenu. Dle výrobce zjednoduší řadu běžných a složitých úloh řešených během vývoje, správy a optimalizace databází SQL Server.

Komentáře