Embarcadero oznamuje platformu pro úspěšné nasazení Data Governance

Společnost Embarcadero oznámuje svou novou strategii správy metadat (Metadata Governance).

Embarcadero oznamuje platformu pro úspěšné nasazení Data Governance


Jde o řešení, které umožní organizacím uspořádat rozličná data v celé šíři správy informací a životního cyklu vývoje software a tak zavést Data Governance do podnikové praxe. Tato strategie zahrnuje celé portfolio produktů Embarcadero a nabízí odhalení, správu a publikování metadat. Zároveň společnost uvolnila do prodeje nástroj ER/Studio XE3, vylepšení řady produktů ER/Studio pro modelování dat. ER/Studio rozšiřuje možnosti modelování dat a analýz dopadů a tím dokáže přesněji popsat širokou paletu metadat.

Pro úspěch Data Governance je nutné znát úplný obrázek veškerých datových zdrojů, ať se nacházejí v hardware, cloudech nebo podnikovém centrálním úložišti. Tato důležitá a cenná data pak jsou zpřístupňována informatikům a vedoucím pracovníkům s rozhodovací pravomocí. Až doposud byl celý tento proces pro podniky velice složitý, roztříštěný a nákladný. A vše se ještě dále zkomplikuje po explozi mobilních, cloudových, transakčních a behaviorálních dat, kterou analytici očekávají v nejbližších letech.

Důležitost metadat pro Data Governance je kritická pro získávání hodnot z hromadných dat v organizaci. Metadata poskytují propojení mezi obchodními potřebami či strategiemi a informacemi nebo hodnotou dat. Celé portfolio produktů Embarcadero je uzpůsobeno pro zavádění Data Governance a je navrženo tak, aby umožňovalo sdílet metadata a poskytovat možnosti řízení i hodnoty v průběhu celého obchodního plánování a životního cyklu vývoje software.


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře