Embarcadero s novými verzemi produktů Delphi, C++Builder a RAD Studio

Společnost Embarcadero technologies oznámila okamžitou celosvětovou dostupnost produktu Embarcadero RAD Studio XE, sady vývojářských nástrojů, která obsahuje nové verze nástrojů Delphi, C++Builder, Delphi Prism a nyní i RadPHP XE.

Embarcadero s novými verzemi produktů Delphi, C++Builder a RAD Studio


Nové vydání "2011", označované jako RAD Studio XE, nabízí nové možnosti pro zvýšení výkonu aplikací, racionalizaci procesu vývoje a zkrácení času potřebného pro tvorbu těch nejrychlejších aplikací pro Windows, .NET a webové prostředí.

Toto vydání produktu označuje rozšíření nové značky XE a související množiny vlastností i na řadu vývojářských nástrojů Embarcadero, včetně produktu RAD Studio a každého samostatného nástroje z této řady. Produkty označované XE mají tři klíčové vlastnosti: podporu mnoha typů databází a provozních platforem, technologii Embarcadero ToolCloud pro centralizovanou správu licencí a dostupnost nástrojů na vyžádání a konečně snadnou možnost upgrade na Embarcadero All-Access XE.

 

Klíčová rozšíření specifická pro nové vydání XE nástrojů Delphi a C++Builder obsahují:

 

 • Nové možnosti pro cloud dovolí vývojářům pracovat v prostředích pro cloud computing. Uživatelé mohou vytvářet aplikace, které pracují s úložnými službami platformy Microsoft® Windows Azure™ (služby typu blob, fronta a tabulka). Mohou též snadno nasazovat serverové aplikace "jediným stiskem tlačítka" do prostředí Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) a poté k nim přistupovat z různých druhů tenkých klientských aplikací.
 • Rozšířený rámec pro vícevrstvé aplikace přidává vývoji další možnosti. Rozšířený rámec DataSnap™ poskytuje vývojářům více možností tvorby vícevrstvých aplikací se schopností vytvářet servery jak v Delphi, tak v C++Builderu, nové průvodce pro tvorbu serverových aplikací a klientských modulů, podporu JavaScript a podporu přenosových protokolů REST a HTTP/HTTPS.

   

  • Nová integrovaná sada nástrojů pro testování, profilování výkonu, automatizaci sestavování a řízení kvality

  dovolí vývojářům usměrnit vývojové procesy, takže stráví méně času řízením projektů a více kódováním. Nové nástroje obsahují porovnávací jádro produktu Beyond Compare společnosti Scooter Software, profilování výkonu a detekce problémů při práci s pamětí a zdroji systému pomocí integrovaného nástroje AQTime společnosti SmartBear Software, integrované protokolování zdrojového kódu pomocí Raize CodeSite napomáhající lepšímu pochopení běhu kódu a vývoj aplikací pro internet využívající pokročilé komunikační protokoly IP obsažené v sadě IP*Works společnosti /n Software.

   • Nové možnosti správy verzí pomocí integrace produktu Subversion usnadňují vývojářům správu revizí zdrojového kódu, ať již vlastního, nebo týmového; tento nástroj najdou zabudován ve vývojových prostředích Delphi, C++Builder a Delphi Prism.

    

    

   Vizuální vývoj webových aplikací v PHP byl přidán do rodiny produktů RAD Studio ve formě nástroje RadPHP XE. RadPHP XE nabízí vývojářům úplně integrované vizuální vývojové prostředí pro rychlý vývoj aplikací a komponentový rámec PHP pro vývoj s využitím komponent. Přiložená knihovna komponent obsahuje i komponenty specifické pro vývoj aplikací pro Facebook.

   Delphi Prism XE též přináší řadu nových možností a vlastností uživatelům nástroje RAD Studio. Nejpozoruhodnější je podpora víceplatformního vývoje pro .NET pro platformy Windows, Linux a Mac OS X. V nástroji Delphi Prism v RAD Studiu XE je i mnoho dalších novinek: například integrace nástroje pro správu verzí Subversion, vylepšené vývojové prostředí založené na Visual Studio 2010 Shell a podpora posledních verzí .NET a Silverlight.

   Produkty RAD Studio XE budou představeny veřejnosti na dvou odborných seminářích: v Praze dne 15.9.2010 v paláci Charitas a v Bratislavě v hotelu Doprastav dne 16.9.2010. Vstup je zdarma, je však nutná předchozí registrace na http://www.embt.cz.

   Komentáře