Embarcadero uvádí administrační nástroj DBArtisan XE

Společnost Embarcadero Technologies uvedla na trh nástroj DBArtisan XE, svůj nejnovější přídavek do rodiny nástrojů pro heterogenní administraci databází.

Embarcadero uvádí administrační nástroj DBArtisan XE


Produkt přímo podporuje více databázových platforem. DBArtisan XE vybavuje správce databází možnostmi pro zajištění maximálního výkonu, dostupnosti a zabezpečení libovolné z provozovaných databází bez ohledu na jejich typ – a navíc z jediného uživatelského rozhraní. DBArtisan XE též poskytuje optimální možnosti správy a nasazování nástroje do provozu pomocí licenčního serveru Embarcadero ToolCloud.

DBArtisan XE pomáhá správcům databází řídit a optimalizovat databázová schémata, zabezpečení, výkon a dostupnost všech jejich databází. Uživatelé nástroje DBArtisan se rychle dostanou k jádru problémů provozu databází a snadno podniknou nutné kroky k jejich okamžitému odstranění. Pomohou jim v tom pokročilé vlastnosti jako monitorování databází, inteligentní diagnostické informace a důkladný pohled do nitra databází. DBArtisan XE též správcům databází umožní analyzovat, ladit a optimalizovat příkazy SQL a maximalizovat tak výkon a dostupnost databází.

DBArtisan XE je první nástroj společnosti Embarcadero, který obsahuje Embarcadero ToolCloud jako svou standardní vlastnost poskytující úsporu času a provozních nákladů spojených s používáním a správou softwarových nástrojů. ToolCloud poskytuje centralizované licencování a obstarávání nových či opravených verzí. Navíc poskytuje dodávání na pracovní stanice na vyžádání. Tím zjednodušuje správu nástrojů v IT organizacích, které mají více uživatelů produktu DBArtisan. Součástí DBArtisan XE je též  Embarcadero InstantOn; správci databází mohou produkt jediným kliknutím spustit na libovolném místě sítě, aniž by jej bylo nutno předem instalovat na lokální pracovní stanici.

Další informace o produktu najdete na http://www.embt.cz/cs/produkty/126-dbartisan-xe-pro.html.

Komentáře