EMC, IBM a Microsoft oznamují novou iniciativu v oblasti správy obsahu

Tuto trojici při vývoji specifikace CMIS (Content Management Interoperability Services) doplňují společnosti Alfresco, OpenText, Oracle a SAP .

EMC, IBM a Microsoft oznamují novou iniciativu v oblasti správy obsahu


Společnosti EMC Corporation, IBM a Microsoft dnes oznámily vytvoření společné specifikace, která využívá rozhraní Web Services a Web 2.0 k podpoře vzájemné funkční spolupráce úložišť Enterprise Content Management (ECM) různých výrobců. Tyto společnosti plánují předložit specifikaci CMIS ke schválení organizaci OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) prostřednictvím jejích schvalovacích procesů otevřených standardů.

Hlavním cílem specifikace CMIS je významně omezit složitost správy podnikového obsahu při používání více úložišť od různých výrobců. V současnosti jsou zákazníci nuceni vynakládat finanční prostředky a čas k vytvoření a správě vlastního integračního kódu pro jednorázovou integraci různých systémů ECM používaných v jejich organizacích, aby tyto systémy byly schopny vzájemně komunikovat a spolupracovat. Tato nová specifikace bude také znamenat přínos pro nezávislé výrobce softwaru (ISV), kterým umožní vytvářet vlastní specializované aplikace fungující v prostředích s různými systémy pro správu obsahu.

Během spolupráce, která začala na konci roku 2006, se k těmto třem společnostem při vytváření návrhu specifikace standardu CMIS přidali další významní výrobci softwaru: Alfresco Software, OpenText, Oracle a SAP. Závěrečné shromáždění všech sedmi společností se konalo nedávno v Redmondu ve státě Washington a jeho cílem bylo ověřit interoperabilitu nové specifikace předtím, než bude předložena ke schválení organizaci OASIS.

„Množství společností se potýká s problémy, jak plně využít hodnotu svých dat uložených v různých systémech pro správu obsahu používaných v rámci jedné organizace. Propojení různých řešení do jednoho integrovaného systému nebo migrace obsahu mezi řešeními znamená v současnosti pro oddělení IT velké časové a finanční náklady,“ říká Melissa Webster, programová viceprezidentka oddělení Content & Digital Media Technologies v organizaci IDC. „Vzhledem k potřebě společného standardu, který by zákazníkům umožnil přistupovat k různorodým úložištím, je dnešní oznámení velmi pozitivním krokem správným směrem.“

„Oblast správy obsahu se už delší dobu mění ze samostatných aplikačních platforem na nedílnou součást firemních informačních infrastruktur,“ vysvětluje Razmik Abnous, viceprezident a ředitel technologií divize Content Management and Archiving Division ve společnosti EMC. „Protože se správa obsahu rychle stává klíčovou součástí obchodních procesů organizací, existuje značná potřeba interoperability mezi rozsáhlými různorodými zdroji tohoto obsahu. Dnešní dohoda představuje významný pokrok v dosažení tohoto cíle.“

„Svou spoluprací na tomto společném standardu společnosti IBM, Microsoft a EMC jasně ukazují, že potřeby jejich zákazníků jsou pro ně na prvním místě. Poctivě jsme pracovali na vývoji standardu, který navazuje na snahy společnosti IBM využít principů rozhraní SOA a Web 2.0 pro přínos celému odvětví,“ dodává Ken Bisconti, viceprezident pro produkty a strategii divize IBM Enterprise Content Management.

„Skutečným vítězem ve světle dnešního oznámení je zákazník,“ potvrzuje Jeff Teper, firemní viceprezident a generální ředitel divize Microsoft Office Business Platform. „Současné podnikání je založeno na informacích, a jestliže firmy využívají datová sila, je v případě, že jsou informace roztroušeny po celém podniku, velmi složité je nacházet a plně využívat jejich hodnoty. Věříme, že na základě naší společné práce budeme moci zákazníkům usnadnit maximální využití jejich nejdůležitějších obchodních aktiv.“

Společnosti EMC, IBM a Microsoft spolupracovaly na vývoji rozhraní nabízejícího následující velmi důležité vlastnosti:

  • Je vytvořeno tak, aby dokázalo pracovat se stávajícími úložišti a umožnilo tak zákazníkům vytvářet a využívat aplikace v prostředích s více úložišti a tedy přistupovat k existujícímu obsahu.
  • Odděluje webové služby a obsah od úložišť pro správu obsahu, takže zákazníci mohou obsah spravovat zcela nezávisle.
  • Poskytuje společné webové služby a rozhraní standardu Web 2.0 výrazně usnadňující vývoj aplikací.
  • Je zcela nezávislé na vývojářské platformě a jazyku.
  • Podporuje vývoj kompozitních aplikací a hybridních aplikací (tzv. mash-up) podnikovými či IT analytiky.
  • Podporuje rozvoj nezávislých výrobců softwaru a vývojářské komunity.

„Tleskáme společnostem EMC, IBM a Microsoft, že dosáhly tohoto významného cíle a že se rozhodly dále pokračovat ve své snaze a předložit výsledky své práce ke schválení jako otevřeného standardu,“ uzavírá Laurent Liscia, výkonný ředitel organizace OASIS. „Těšíme se, že se budeme moci podílet na postupném vývoji CMIS z fáze specifikace na plnohodnotný standard a podpořit jeho nejširší možné využití prostřednictvím vzdělávání a implementace.“

Další informace a odkaz ke stažení předběžné kopie návrhu technické specifikace CMIS naleznete na webových stránkách zúčastněných společností: EMC Corporation (www.emc.com/about/news/press/2008/091008-smr-content-management-interoperability-services.htm); IBM (www.ibm.com/software/data/content-management/cm-interoperablity-services.html); a Microsoft http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=127855.
Komentáře