EMC představuje deduplikační řešení

Společnost EMC představila novou generaci funkcí pro ochranu dat na discích v novém softwaru EMC Data Domain Boost.

EMC představuje deduplikační řešení


Software DD Boost představuje první řešení pro optimalizaci a urychlení komunikace tradičního zálohovacího softwaru s deduplikačním úložištěm. Díky předání částí procesu deduplikace zálohovacímu serveru urychluje software DD Boost v průměru o 50 % agregovanou propustnost při zálohování v deduplikačních úložných systémech EMC Data Domain a zároveň podstatně snižuje zatížení zálohovacích sítí LAN a zálohovacích serverů. Řešení DD Boost představuje v oboru nejpokročilejší rozhraní pro správu a předávání dat do systémů Data Domain. Již nyní je podporováno zálohovacím softwarem třetích stran, jako jsou aplikace Symantec NetBackup a Backup Exec. V průběhu tohoto roku umožní software DD Boost obdobnou spolupráci systémů Data Domain s nástrojem EMC NetWorker. Do té doby získá na trhu prostor pro zásadní zlepšení výkonu při zálohování a zjednodušení správy ve stávajících prostředích díky novým funkcím řešení DD Boost většina softwaru pro podnikové zálohování.

Zálohovací servery s úložnými systémy obvykle komunikují prostřednictvím standardních protokolů, jako je NAS (NFS/CIFS) nebo emulace páskových knihoven. Dodavatelé zálohovacího softwaru však stále častěji vytvářejí rozhraní určená pro systémy úložišť, která softwaru pro zálohování usnadňují správu a umožňují lepší využití pokročilých funkcí úložných systémů. Software DD Boost těží z tohoto přístupu a posouvá jej na novou úroveň. Představuje oborově první implementaci technologie, která přesouvá zpracování deduplikačního ukládání na zálohovací server tradičního řešení zálohování.

Knihovna softwaru DD Boost se distribuuje na zálohovací server a rozpoznává příchozí datové segmenty inline. Po zpracování dotazu do úložného systému Data Domain, který určí nové segmenty, software komprimuje a předá dál pouze jedinečné segmenty. Vedle zvýšení agregované propustnosti úložného systému při zálohování tento přístup snižuje provoz v místní síti o 80–99 %, protože redundantní datové segmenty, které by později byly zahozeny jako duplicitní, nejsou do sítě vůbec odesílány. Tato technologie rovněž snižuje celkové využití prostředků na stávajících zálohovacích serverech o 20–40 % díky tomu, že minimalizuje zátěž spojenou s kopírováním dat. Samo řešení DD Boost dále umožňuje agregaci linek na úrovni aplikací, převzetí služeb při selhání a vyrovnávání zatížení, využití více linek s cílem dosáhnout optimální propustnosti a zároveň dále posiluje odolnost a flexibilní správu.

Software DD Boost pro využití s aplikacemi Symantec NetBackup a Backup Exec je okamžitě dostupný. Software DD Boost pro nástroj EMC NetWorker bude k dispozici v druhé polovině roku 2010. Další informace o deduplikačních úložných systémech EMC Data Domain naleznete na webu na adrese http://www.emc.com/products/family/data-domain-family.htm.

Komentáře