EMPIRE připravila ČSOB na operace s cennými papíry v euro

EMPIRE připravila ČSOB na operace s cennými papíry v euro


Společnost EMPIRE, český dodavatel informačních a komunikačních technologií, v těchto dnech inovovala řešení EMPIRE CAPITOL. Systém pro obchodování s cennými papíry je aktuálně schopný pracovat v měně euro a je zároveň připraven na nejnovější legislativní změny EU, tzv. MiFID.

Upgrade systému EMPIRE CAPITOL tak připravil například Československou obchodní banku na přijetí měny euro, které bude aktuální na Slovensku již od 1. ledna 2009.

Přípravy na nadcházející období, kdy bude postupně zavedeno euro v zemích střední Evropy, nutí finanční sektor k přijímání softwarových řešení s příznakem „euro ready“. Pro operace s cennými papíry v české i slovenské skupině ČSOB bylo zvoleno prověřené řešení EMPIRE CAPITOL, které nyní dokáže provádět operace v euro měně.

„V období před zavedením Euro měny umožňuje program Capitol duální zobrazování operací ve dvou různých měnách,“ řekl Luboš Pašek, projektový manažer Československé obchodní banky. „V den přechodu na Euro je pak program schopen pomocí dialogového okna převést cenné papíry a související obchodní a účetní operace na měnu Euro. Konverze se dotkne všech částí Capitolu. Mezi ty klíčové oblasti patří například kurzovní lístek, emise cenných papírů, evidence obchodů a stavů v portfoliích, výkazy pro centrální banku dané země, sazebníky poplatků, klientské výpisy, účetnictví a další.“

Nové směrnice Evropské unie MiFID musejí splnit veškeré finanční instituce obchodující na peněžních i kapitálových trzích nejpozději do 31. ledna 2008. Tyto legislativní změny se týkají především výkaznictví pro centrální banky a účetnictví. Společnost EMPIRE úspěšně připravila skupinu ČSOB na zmíněné legislativní změny, a to implementací řešení EMPIRE CAPITOL, které splňuje veškeré požadavky.

„V souvislosti s nutností vyhovět legislativním požadavkům plynoucím z nové směrnice MIFID bylo potřeba provést úpravy v EMPIRE CAPITOL jak na straně České Republiky, tak na Slovensku. Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla byly definována a schvalována postupně v jednotlivých státech, byla taky samotná implementace realizována v několika fázích. Díky systému Empire Capitol je nyní možné například rozlišovat rizika fondů a klasifikaci klientů,“ upřesňuje Branislav Beneš, Product Manager společnosti EMPIRE s.r.o. „Zároveň jsou klientům zveřejňovány nové informace při konfirmacích obchodů, klientských výpisech a rovněž jsou zasílané nové výstupy v rámci výkaznictví pro Českou národní banku.“

Komentáře