Epicor oznamuje podporu pro Microsoft SQL Server Denali

Nová verze řešení Epicor Enterprise Performance Management bude využívat zpracování dat v paměti (in-memory computing), což údajně zrychlí analýzu dat a aplikace business intelligence.

Epicor oznamuje podporu pro Microsoft SQL Server Denali


Společnost Epicor Software Corporation oznámila na partnerské konferenci Microsoftu (Microsoft Worldwide Partner Conference, WPC) podporu pro server Denali, příští verzi Microsoft SQL Serveru. Epicor po uvedení SQL Serveru Denali upgraduje svoji sadu Enterprise Performance Management (EPM) pro funkčnost pod Denali. Epicor EPM díky tomu údajně nabídne vyšší výkon, dostupnost i úroveň zabezpečení.

Společnost Epicor už loni v říjnu oznámila iniciativu Smarter Business Intelligence, v rámci níž do svých nástrojů zahrnovala technologie Microsoftu pro pokročilé analýzy a cloud computing. Podpora serveru Denali tak navazuje na předcházející kroky, přičemž server Denali navíc umožní těsnější integrace i se serverem Microsoft SharePoint.

„Vedení firem i pracovníci IT oddělení, kteří budou používat kombinaci příští verze Epicor EPM a Denali, dokáží přistupovat k datům z ERP systémů rychleji a s větší interaktivitou,“ tvrdí Herain Oberoi, ředitel skupiny SQL Server BI Product Management ve společnosti Microsoft.

„Microsoft nyní nabízí nové možnosti in-memory computingu, což našemu řešení EPM umožní výrazně zrychlit analýzu dat,“ uvedl Hakan Ebersjo, ředitel produktového marketingu společnosti Epicor.

Komentáře