Epicor oznamuje uvedení Epicor iScala 2.3 SR2

Epicor Software oznámil komerční uvedení Epicor iScala 2.3 SR2, jedné z nejvíce profilovaných inovací produktu Epicor iScala.

Epicor oznamuje uvedení Epicor iScala 2.3 SR2


Zaměřením na podnik v globálním prostředí poskytuje tato nová verze rozšířenou funkcionalitu, jakou v dnešní době potřebují všechny organizace k zvládnutí současného ekonomického poklesu a zároveň k posílení své připravenosti na obnovu a růst trhu.

Nově uvedený produkt, který je zaměřen na zlepšenou rozšiřitelnost,větší agilitu procesů a zároveň převádí podporu pro řízení shody s governance do úrovně efektivní analytiky celého podniku, obsahuje zásadní zdokonalení pro následující oblasti:

  • Rozšiřitelnost – Zdokonalená podpora pro rozsáhlé objemy dat pomáhá organizacím plánovat budoucí růst kontrolovatelným a přehledně řízeným způsobem, navíc s prokazatelnou návratností investic.
  • Agilita – Schopnost rychlé změny a rekonfigurace podnikových procesů pomáhá firmě udržet přizpůsobitelnost procesů zejména v podmínkách kolísavých trhů.  Ucelená integrace v plném rozsahu systému poskytuje nákladově racionální řešení pro snadnou rozšiřitelnost v provázaném prostředí dodavatelsko-odběratelského procesu.
  • Bezpečnost – Trvalé zaměření na podporu shody s korporátními a bezpečnostními standardy pomáhá firmě uspořit náklady na řízení shody.  Režijní náklady a cenu investice přetváří na řízení a přehlednost s použitím zabudovaných nástrojů pro zavádění efektivity a transparence napříč všemi činnostmi v podniku.
  • Globální Připravenost – Globální nástroje, vysoký potenciál poskytnutých možností a zdokonalené funkce pomáhají organizacím sladit své postupy s neustále se měnícími požadavky ve více než 150 zemích a zároveň rozšiřovat svoji působnost po celém světě a zhodnotit nové příležitosti v dodavatelských řetězcích, které překonávají zeměpisné hranice.

Kontrola Úvěru a Plánování Distribuce

Nejnovější verze zahrnuje řadu nových modulů, mezi nimi Kontrolu Úvěru a Plánování Distribuce. Pomocí modulu Kontroly Úvěru může finanční oddělení podniku pracovat s prozíravěji a s lepším přehledem.Dokáže včas omezit finanční rizika díky spolehlivému procesu kontroly úvěrových limitů zákazníků v globální úrovni.  Modul Plánování Distribuce pomáhá organizacím zvyšovat efektivitu v řízení logistických procesů, vede k úsporám nákladů,k vyšší spokojenosti zákazníků a zároveň pomáhá snížit ekologickou stopu.

Komentáře