Epicor radí firmám, aby se připravily na absurdní uhlíkové účetnictví

Epicor na základě výsledků průzkumu radí firmám, aby se připravily na uhlíkové účetnictví.

Epicor  radí firmám, aby se připravily na absurdní uhlíkové účetnictví


Společnost Epicor oznamuje výsledky svého prvního celosvětového průzkumu, který mapuje situaci v oblasti uhlíkového účetnictví (carbon accounting). Průzkum ukázal, že ačkoliv připravované legislativní předpisy budou účtování uhlíku požadovat (jakkoliv je to dle názoru naší redakce nesmyslné a z ekonomického hlediska neproduktivní), většina společností má v jeho chápání stále vážné nedostatky. V Austrálii byly pro uhlíkové emise zavedeny nové daňové předpisy a nové regulace brzy vstoupí v platnost také v Kalifornii. K podobným změnám legislativy bude bohužel stále častěji docházet i jinde.

Průzkum, který společnost Epicor provedla v srpnu a září 2011, byl navržen tak, aby zjistil, jak jsou podniky schopné a ochotné monitorovat své emise skleníkových plynů. Dalším cílem bylo zmapovat technologie/metody, které společnosti pro omezování emisí používají. Identifikovány byly také nejen často absurdní a nesmyslné legislativní předpisy, jimž firmy musí vyhovět v oblasti ekologické udržitelnosti svého podnikání, ale také požadavky jejich partnerů a zákazníků na společenskou odpovědnost.

Výsledek průzkumu ukázal, že 80 % společností nijak nemonitoruje svou uhlíkovou stopu a 58 % vůbec nezná termín „uhlíkové účetnictví“. I z těch, kdo odpověděli na tuto otázku kladně, jen méně než čtvrtina respondentů dokázala přesněji vysvětlit, v čem uhlíkové účetnictví spočívá. Třetina firem netušila, zda se na ně vztahuje povinnost evidovat své emise. V polovině firem nebyl určen nikdo z vedení, kdo by měl problém na starosti (jinak nejčastěji spadal do kompetence výkonného ředitele – CEO). Nicméně více než polovina respondentů byla v závěru průzkumu přesvědčena, že uhlíkové účetnictví pozitivně ovlivní jejich podnikání.


O průzkumu

Průzkum byl proveden mezi téměř 1 000 společnostmi po celém světě. 48 % z nich podnikalo v oblasti výroby. Nejvíce zastoupeny byly firmy se 100 až 1 000 zaměstnanci a s ročním obratem do 50 milionů dolarů.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře