Epicor zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2009

Společnost Epicor Software oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí končící 31. prosincem 2009. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své roční hlášení na formuláři 10-K.

Epicor zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2009


Celkové tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 111,9 milionů USD, čistý zisk podle principů GAAP byl ve výši 6,7 milionu USD, což odpovídá redukovanému výnosu na akcii 0,11 USD. Pro srovnání, tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 činily 121,9 milionů USD, čistý zisk podle principů GAAP 1,5 milionů USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,03 USD.

Čistý zisk neodpovídající principům GAAP za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činil 11,1 milionů USD, redukovaný zisk na akcii tedy dosáhl 0,19 USD, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 byl čistý zisk neodpovídající principům GAAP 13,6 milionů USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,23 USD.

Tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 podle segmentů

  • Tržby z licencí za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 25,8 milionů USD, což ve srovnání s tržbami z licencí za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 25,2 milionů USD znamená zvýšení o 3 % a postupné zvýšení o 88 % oproti výnosu z licencí za třetí čtvrtletí roku 2009 ve výši 13,7 milionů USD.
  • Tržby z údržby za čtvrté čtvrtletí roku také přinesly meziroční zvýšení o 3 % na 48,6 milionu USD oproti tržbám z údržby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 47,3 milionů USD.
  • Tržby z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 33,2 milionu USD, což znamená pokles oproti tržbám z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 38,1 milionu USD.
  • Tržby z hardwaru a další tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 4,4 milionu USD, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za čtvrté čtvrtletí předchozího roku ve výši 11,4 milionu dolarů znamená meziroční pokles.

 

Výhled obchodní činnosti: Společnost Epicor v současné době předpokládá, že za první čtvrtletí roku 2010 dosáhne oproti prvnímu čtvrtletí roku 2009 zvýšení tržeb ve všech oblastech kromě hardwaru. Očekává se, že v prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby výše 98 až 100 milionů USD, odhadovaný redukovaný výnos na akcii neodpovídající principům GAAP pro první čtvrtletí roku 2010 pak 0,10 až 0,11 USD.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti Epicor k 31. prosinci 2009 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 106,9 milionů USD. V rozvaze se v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši 17,5 milionů USD, díky kterým společnost v tomto čtvrtletí splatila částku přibližně 5 milionů USD ze svého úvěrového rámce. Celková zadluženost společnosti k 31. prosinci 2009 zahrnuje převážně závazek v hodnotě 230 milionů USD vůči držitelům prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus níže uvedený eskont dluhu v hodnotě 42,1 milionů USD) a 67,5 milionů USD v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou LIBOR plus 4,0 %.

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2009 činily čisté pohledávky přibližně 90 milionů USD. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 bylo inkaso pohledávek silné, činilo přibližně 116 milionů USD. Doba splatnosti pohledávek se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 vyrovnala na 74 dnů ve srovnání se 74 dny ve třetím čtvrtletí roku 2009. Výnosy příštích období na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2009 činily 96,4 milionů USD.

Komentáře