Epson přináší uživatelům tiskáren Stylus Pro GS6000 databázi doporučených médií

Nový program certifikace médií usnadňuje proces přiřazení vhodných profesionálních médií k doporučeným profilům.

Epson přináší uživatelům tiskáren Stylus Pro GS6000 databázi doporučených médií


Společnost Epson reagovala na požadavky zákazníků a za účelem vytvoření databáze doporučených médií a optimalizovaných ICC profilů vytvořila Program certifikace médií. Toto řešení nabízí uživatelům tiskáren Epson Stylus Pro GS6000 systém „click and go“, který identifikuje doporučené profily, eliminuje potřebu samostatného vytváření vlastních profilů či nutnost opakovaně kontaktovat dodavatele RIP softwaru pokaždé, když dojde ke změně vybraného typu nebo značky média.

Společnost Epson přizvala výrobce médií vhodných k použití s tiskárnou Stylus Pro GS6000, aby si za účelem vytvoření ICC profilů pro každé médium nechali otestovat své materiály. Projekt je realizován především díky spolupráci s nezávislou společností Color Concepts, která se zaměřuje na profilování, certifikaci a testování. Společnost Color Concepts bude tato média testovat pomocí RIP programů vhodných pro použití s tiskárnou Epson Stylus Pro GS6000 a tyto materiály budou na základě výsledků testů společností Epson certifikovány. Výsledky se následně přetvoří v živou databázi, do které budou moci zákazníci společnosti Epson nahlížet prostřednictvím webové stránky http://epson.color-base.com, aby zde získali  informace ke zvoleným médiím, a zároveň si mohli stáhnout doporučené nastavení profilu k použití vybraného média.

Frans Craandjik ze společnosti Epson Europe dodává: „Vývojem této databáze médií naše společnost usiluje o to, aby uživatelům tiskárny Stylus Pro GS6000 ušetřila drahocenný čas a úsilí vynaložené při nastavování profilů pro vybraná média. Tato databáze také pomůže zajistit, aby zákazníci prostřednictvím našich tiskáren dosahovali optimálních výsledků. Použitím certifikovaných médií a k nim přiřazených doporučených profilů budou uživatelé pokaždé schopni zajistit přesnost a vysokou kvalitu svých výstupů.“

Komentáře