Ericsson oznámil výsledky za druhé čtvrtletí

Tržby skupiny za čtvrtletí poklesly meziročně o 8 % při nižších tržbách v divizi Sítě. Tržby v divizi Globalní služby zůstaly stejné v důsledku poklesu ve výstavbě sítí, třebaže u divize Profesionální služby se zvýšily o 5 %.

Ericsson oznámil výsledky za druhé čtvrtletí


Druhé čtvrtletí

První čtvrtletí

Šest měsíců

V miliardách SEK

2010

2009

Změna

2010

Změna

2010

2009

Změna

Čisté tržby

48

52,1

-8%

45,1

6%

93,1

101,7

-8%

Hrubý zisk

39%

36%

-

39%

-

39%

36%

-

Zisk EBITA bez společných podniků1)

14%

13 %3)

-

13%

-

13%

13 %3)

-

Provozní příjem bez společných podniků

5,3

6,13)

-12%

4,5

17%

9,9

10,83)

-9%

Provozní zisk bez společných podniků

11%

12 %3)

-

10%

-

11%

11 %3)

-

Podíl Ericssonu na tržbách ve společných podnicích

-0,1

-2

-

-0,3

-

-0,4

-4,2

-

Příjem po realizaci finančních položek

5,1

4,8

4%

4,1

23%

9,2

8,2

12%

Čistý příjem

2

0,8

154%

1,3

59%

3,3

2,6

26%

Zředěný výnos na akcii, SEK

0,58

0,26

123%

0,39

49%

0,98

0,79

24%

Upravený cash flow2)

-2

9,9

-

3

-

1

8,3

-

Cash flow z provozní činnosti

-2,7

9,1

-

2,3

-

-0,4

6,3

-

Náklady na restrukturalizaci bez společných podniků

2

3,6

-

2,2

-

4,2

4,3

-

Veškeré údaje, bez zisku na akcii, čistého příjmu a cash flow z provozní činnosti, bez nákladů na restrukturalizaci.

1) EBITA - Zisk před zdaněním, úroky, amortizací a odpisy získaných nehmotných aktiv.

2) Cash flow z provozní činnosti bez hotovostních výdajů na restrukturalizaci, které byly poskytnuty. Výdaje v hotovosti za čtvrtletí činily 0,7 (0,8) miliardy SEK. Za první čtvrtletí činily výdaje v hotovosti 0,7 miliardy SEK.

3) Druhé čtvrtletí 2009 bez kapitálového zisku 0,8 miliardy SEK z provozu prodané společnosti TEMS.

Tržby za čtvrtletí klesly meziročně o 8 % a postupně se zvýšily o 6 %. Tržby pro porovnatelné jednotky, po vyloučení dopadu změn měnových kurzů, poklesly meziročně o 15 %. Čistý vliv zajištění proti dopadu změn měnových kurzů byl mírně záporný. Tržby byly ovlivněny pokračujícím nedostatkem některých komponentů a potížemi v dodavatelských řetězcích. Podle našich odhadů byl tento negativní vliv na naše tržby za čtvrtletí ve výši 3 - 4 miliardy SEK.

V průběhu čtvrtletí byli operátoři v řadě rozvíjejících se trzích stále opatrní, co se týče investic, což mělo vliv na tržby v divizích Sítě, Výstavba sítí a Multimedia. Částečně to bylo kompenzováno zvýšenými tržbami v divizi Profesionální služby a zvláště v divizí Řízené služby (Outsourcing).

Hrubý zisk, bez restrukturalizačních nákladů, se postupně mírně zlepšil a meziročně se zvýšil na 39 % (36 %) v důsledku obchodní skladby a zvyšování efektivnosti.

Díky snahám o snížení nákladů byly provozní výdaje sníženy tak, jak bylo plánováno. Avšak integrace získaných firem v oblasti CDMA a GSM, vyšší investice do určitých oblastí výzkumu a vývoje a rostoucí počet zkoušek 4G/LTE vedly ke zvýšení provozních výdajů na 13,9 (13,6) miliardy SEK, a to bez nákladů na restrukturalizaci. Další provozní příjmy a výdaje činily za čtvrtletí 0,5 (1,6) miliardy SEK. Loňský rok zahrnuje kapitálový zisk 0,8 miliardy SEK z provozu prodané společnosti TEMS.

Provozní příjem, kromě společných podniků a nákladů na restrukturalizaci, činil 5,3 (6,1) miliardy SEK, včetně pozitivního přínosu získaných firem CDMA a GSM. Meziroční pokles byl způsoben především nižšími tržbami. Provozní zisk klesl na 11 % (12 %) ze stejného důvodu. Postupně se zisk zlepšil v důsledku zvýšení tržeb a zvyšování efektivnosti. Kapitálový zisk 0,8 miliardy SEK z provozu prodané společnosti TEMS není v údajích za rok 2009 obsažen.

Podíl Ericssonu na tržbách společných podniků před zdaněním činil -0,1 (-2,0) miliardy SEK, a to bez nákladů na restrukturalizaci, v porovnání s -0,3 miliardy SEK v prvním čtvrtletí. Společnost Sony Ericsson postupně významně zlepšila tržby i zisky v důsledku programů na snižování nákladů a díky zavádění nových produktů. Tržby společnosti ST-Ericsson postupně klesaly, avšak ztráta zůstala na stejné úrovni, na což měly pozitivní vliv programy na snižování nákladů. Náklady na restrukturalizaci ve společných podnicích v tomto čtvrtletí činily 0,2 miliardy SEK.

Čistý finanční zisk činil -0,1 (-0,1) miliardy SEK, především díky nízkým úrokovým sazbám a záporným vlivům revalvace měny na finanční aktiva a pasiva.

Čistý příjem za čtvrtletí činil 2,0 (0,8) miliardy SEK a výnos na akcii byl 0,58 (0,26) SEK.

Upravený cash flow za čtvrtletí byl -2,0 (9,9) miliardy SEK, což znamená pokles z 3,0 miliard SEK. Cash flow z provozní činnosti poklesl především díky zvýšení provozního kapitálu v důsledku napjatých podmínek při dodávkách komponentů, což vedlo ke zpoždění dodávek v tomto čtvrtletí.

Komentáře