ERP systémy – komplexní řešení nebo komplexní problém?

Hlavní zprávou celého průzkumu společnosti Intimity bylo zjištění, že více než dvě třetiny podniků nad 50 zaměstnanců už nasadily nebo plánují do roka nasadit nějaký ekonomický informační systém. Jedním z důkazů stability navzdory komplexnosti ERP systémů je fakt, že téměř polovina společností využívá svůj ERP systém více než čtyři roky.

ERP systémy – komplexní řešení nebo komplexní problém?


Výzkumu se zúčastnilo přes 250 společností, z toho víc než polovinu tvořily společnosti z více než 100 zaměstnanci. Průzkum byl orientován převážně na výrobní podniky z oboru strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Zajímavé byly zejména trendy v oblasti ERP (Enterprise Resource Planning System) systémů, které se používají v podnicích již od osmdesátých let. ERP je synonymem pro skupinu komplexních informačních systémů určených pro řízení podniku a vyniká vlastnostmi řízení, automatizací a integrací základních podnikových procesů. Navíc sdílí společná data, zpracovává je v rámci celého podniku a vytváří a zpřístupňuje informace o reálném čase.

I když ERP je nejvíc skloňovanou softwarovou aplikací ve velkých a středně velkých společnostech, z výzkumu vyplynulo, že i jedna pětina malých firem do 49 zaměstnanců začíná zvažovat užitečnost ekonomického podnikového řízení s pomoci ERP nebo ho už implementovaly.

Za největší lákadla pro nasazení systému byl označen téměř polovinou respondentů příslib jednotného pracovního prostředí v celém systému a jednodušší výstupy pro analýzu výstupů. Rovněž přitažlivá byla i časová úspora, která tím výrazně šetří administrativní úkoly a tím i celkové náklady.

Přes řadu výhod, které může ERP systém celopodnikové efektivitě poskytnout, jednu třetinu firem odrazuje finanční nedostupnost a pro pětinu firem, je to hlavně čas, který musí investovat do výběru a zprovoznění tohoto komplexního nástroje. Český trh ERP systémů je v současné době zahlcen různými dodavateli a poskytovali ERP systémů. Z výzkumu však vyplývá, že na první příčky patří SAP (28,5%), Helios (17,3 %), Oracle (14,1 %) a Microsoft Dynamics AX a NAV (13 %). Přičemž jedna pětina tázaných projevila zájem dovědět se více informací o produktové řadě Microsoft Dynamics NAV a AX, která se na českém trhu dostává významně do popředí. Na druhém a třetím místě v tomto řebříčku skončil SAP se 7,7 % a třetí Oracle s 6 %.

Z odpovědí tázaných podniků lze odvodit, že ERP systémy jsou komplexním prostředkem řízení, který usiluje o pokrytí a přiblížení se všem potřebám standardního českého podniku.  Úkolem IT firem, které tyto systémy nasazují, je proto zvýšit informovanost cílené veřejnosti a prostřednictvím seminářů a zákaznických referencí prosazovat  nezpochybnitelné  přednosti tohoto multifunkčního nástroje.

Komentáře