Eset: nejrozšířenějším hrozbou pro Mac je OS X Flashback Trojan

Antivirová společnost Eset provedla hlubší výzkum hrozby OS X Flashback Trojan napadající počítače na platformě Apple Mac. Objevila přitom řadu faktů, které mohou ovlivnit přístup uživatelů k bezpečnosti na počítačích Mac.

Eset: nejrozšířenějším hrozbou pro Mac je OS X Flashback Trojan


OSX/Flashback je zdaleka nejrozšířenějším malwarem, který se kdy objevil na systému Mac. Během šetření zaregistroval Eset stovky tisíc infikovaných počítačů, které dohromady vytvořily obrovský botnet. K prvnímu zjištění této hrozby došlo v září 2011.

„Opravdová epidemie nastala v březnu 2012, kdy hrozba začala využívat zranitelnosti překladače Java dodávaného spolu s Apple OS X. Počátkem dubna jsme nasadili monitorovací systémy, abychom mohli změřit celkový rozsah infekce. Několik týdnů poté, na začátku května, byl odpojen poslední ovládací server botnetu. Od té doby můžeme považovat hrozbu za mrtvou,“ říká Pierre-Marc Bureau, výzkumník firmy Eset.

Eset se rozhodl analyzovat malware OSX/Flashback z několika důvodů. Hrozba totiž používala nové techniky ke sledování uživatelů, kteří si prohlížejí webové stránky. Navíc také využívala hned několik metod připojení k ovládacímu serveru včetně dynamicky generovaných doménových jmen a vyhledávání hashtagů na Twitteru. Sám o sobě je zajímavý i nebývalý rozsah infekce, protože velikost botnetu čítající několik stovek tisíc infikovaných počítačů Mac nemá zatím obdoby.


Úvodní foto: Fotolia © babimu
Komentáře