Evropská komise a Sun uzavřely kontrakt za 141 miliónů

Společnost Sun Microsystems oznámila uzavření rámcové dohody na dodávku serverů vyhovujících verzi 3 specifikace Single UNIX OS institucím Evropské unie, orgánům a úřadům, které se účastní otevřeného tendru.

Evropská komise a Sun uzavřely kontrakt za 141 miliónů


Společnost Sun Microsystems oznámila uzavření rámcové dohody na dodávku serverů vyhovujících verzi 3 specifikace Single UNIX OS (včetně jejich doplňků, rozšíření a souvisejících služeb) institucím Evropské unie, orgánům a úřadům, které se účastní otevřeného tendru (jedná se hlavně o úřady v Bruselu a Lucemburku).

Kontrakt byl společnosti udělen na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky z hlediska ceny a kvality.

Technická kritéria zahrnovala: kvalitu, funkčnost a výkonnost navrhovaného serverového hardwaru a souvisejícího softwaru včetně spolehlivosti a škálovatelnosti, shodu s ekologickými normami a kvalitu navržených služeb migrace aplikací.

Několikaletá rámcová smlouva byla Sunu udělena na nákup serverů a souvisejícího vybavení 31. července 2007 na dobu dvou let od data podpisu. Smlouvu je možné dvakrát o rok prodloužit a v pátém roce trvání je možné ji čtyřikrát prodloužit o tři měsíce.

Hodnota trhu získaného smlouvou činí 95 995 965,67 euro pro všechny zúčastněné instituce a po celou dobu platnosti. Samotná Evropská komise z této částky udělila 81 430 488,29 euro.

Celkový objem trhu je odhadován na 1 100 serverů vyhovujících všem technickým požadavkům.

Komentáře