Evropské peníze pro vzdělávání vývojářů

Série školení pro mimopražské vývojáře a programátory, jehož cílem je zejména zprostředkování znalostí, vztažených k nastupujícím technologiím, užitým při vývoji aplikací, bylo zahájeno ve společnosti Asseco Solutions v lednu letošního roku.

Evropské peníze pro vzdělávání vývojářů


Projekt s názvem „Komplexní rozvoj specifických technických a technologických znalostí“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, konkrétně z globálního grantu Educa.

Školení se budou konat na různých místech v ČR, kde má společnost své pobočky. Společnost Asseco Solutions proškolí v rámci tohoto projektu v průběhu roku zhruba 80 mimopražských pracovníků, pro něž to bude znamenat velký profesionální přínos a pro zákazníky společnosti tak posléze významné zkvalitnění využívaných produktů i služeb.

Cílem celého projektu je zpřístupnit odborníkům z oblasti vývoje a programování informačních technologií vzdělání, které vysoce překračuje rámec školení, určených běžným uživatelům technologií. Díky tomuto projektu se zvyšuje nejen odborná úroveň pracovníků, ale tím i konkurenceschopnosti celé společnosti Asseco Solutions.

V rámci projektu „Komplexní rozvoj specifických technických a technologických znalostí“ proběhlo v prosinci loňského roku výběrové řízení na dodavatele školení. Jeho vítězem se stala počítačová škola GOPAS.

Komentáře