Evropský patentový úřad zavede nový systém pro správu a řízení patentů

Evropský patentový úřad a společnost Logica představily projekt, jenž údajně přispěje k snížení nákladů a urychlení průběhu patentového procesu.

Evropský patentový úřad zavede nový systém pro správu a řízení patentů


Na základě vzájemné dohody pomůže společnost Logica Evropskému patentovému úřadu vybudovat komplexní systém správy patentů, který bude digitálně zpracovávat patentové žádosti ve všech fázích patentového procesu, včetně:  

•    Vyhledávání patentů
•    Podání žádosti u patentového úřadu
•    Publikace žádosti
•    Prozkoumání žádosti
•    Vyřešení právních náležitostí, jako jsou oponentury nebo odvolání

Znalostně orientovaný systém řízení a správy patentů podle tiskového prohlášení společnosti Logica pomůže jak žadatelům o patent, tak i všem, kteří na žádosti dohlížejí ve všech fázích procesu. Podle odhadu Evropského patentového úřadu nový systém výrazně sníží objem komunikace mezi žadatelem a úřadem, což uživatelské komunitě přinese roční úspory ve výši desítek milionů euro.

Nový správní systém nahradí téměř všechny automatizované procesy Evropského patentového úřady, které dnes existují. Bude podporovat podání až 250,000 patentových žádostí, které Evropský patentový úřad ročně dostává, a dále elektronické zpracování zhruba 2,5 milionu transakcí.

Podle aktuálního plánu začnou první žadatelé používat online podávání grantových žádostí od dubna 2013. Projekt pak bude spouštěn postupně až do roku 2015. Z projektu budou profitovat i národní patentové úřady, neboť Evropský patentový úřad plánuje nový online systém nabídnout 38 členským zemím, ke kterým mimo jiné patří i Česká republika a Slovensko.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře