eWay-CRM pro společnost Garmin Slovensko

Společnost Garmin, slovenská pobočka světového výrobce navigačních systémů, si vybrala informační systém eWay-CRM pro správu projektů a řízení vztahů se zákazníky.

eWay-CRM pro společnost Garmin Slovensko


Implementace eWay-CRM v Garminu měla zajistit podporu obchodních aktivit a projektového řízení u výhradního zástupce firmy Garmin Slovensko, distribuční společnosti Conan. Klient požadoval nejen samotnou implementaci informačního systému eWay-CRM, ale také propojení s firemním ERP systémem i6 pro zajištění obousměrné synchronizace. eWay System rovněž připravuje propojení systému eWay-CRM s telefonní ústřednou a znalostní databází KnowledgeBase.

Díky nadefinování interních procesů se například výrazně zjednodušil proces, který probíhá při zavádění nového výrobku, zahrnující jeho testování, překlad manuálu, promoční akce apod. S přispěním eWay-CRM je celý proces automatizovaný, automaticky jsou generovány úkoly a poté přiřazovány odpovědným pracovníkům. Jakmile je dokončena jedna fáze, ihned je započata fáze další. Systém je přitom schopen rovněž dohlédnout na to, zda je daný úkol včas splněn a v opačném případě upozorní na nedostatek jeho zadavatele.

Management úkolů, který eWay-CRM podporuje, využívá společnost Conan například také pro své obchodní zástupce. Těm systém pravidelně vygeneruje na základě předem definovaných pravidel (např. dle velikosti obratu firem) seznam kontaktů, které by měli v daném období obvolat.

Informační systém eWay pomohl také vyřešit problém s centralizací dat ve společnosti. Dosud byla databáze kontaktů roztříštěna mezi jednotlivé pracovníky, kteří si své kontakty uchovávali v Excelu. Nyní je vše uchováváno v rámci eWay-CRM a každý má tak možnost díky pouhým několika kliknutím nalézt nejen požadované kontakty, ale nahlížet také do historie komunikace se zákazníky, prohlížet relevantní dokumentaci apod.

Ve druhé fázi projektu je pak systém eWay-CRM dle zadání propojen s firemním ERP systémem. V rámci ERP systému jsou sledováni jednotliví dealeři, jejich obchodní kontakty, prodeje a související informace. Vzhledem k tomu, že je systém eWay s těmito daty propojen, je mimo jiné schopen jednoduše sledovat údaje o neplatičích a relevantní osoby o těchto skutečnostech včas informovat. Informační systém eWay však zastane mnoho dalších úloh. Pokud třeba určitý zákazník delší dobu neuskuteční žádnou objednávku, informační systém automaticky vygeneruje úkol pro odpovědného obchodníka, aby dotyčného kontaktoval. Cenná je jistě také možnost vytvářet sumarizované, celopodnikové reporty nad daty, které oba systémy obsahují.

 

 

Komentáře