Skupina Fermat implementuje ERP systém QAD od Minerva ČR

ERP systém QAD pokryje ve skupině Fermat všechny podnikové procesy a zkrátí výrobní časy.

Skupina Fermat implementuje ERP systém QAD od Minerva ČR


Společnost Fermat je výrobcem horizontálních vyvrtávaček v České republice. Fermat vyrábí vodorovné vyvrtávačky, realizuje jejich dodávky a montáž v oblasti těžkého strojírenství a precizní výroby komponentů v různých odvětvích průmyslu po celém světě. Se svými produkty intenzivně expanduje na nové trhy. V době ekonomické recese využil Fermat příležitosti a investoval do tří výrobních podniků – HMB Liberec, Strojtos Lipník a Pressl Rokycany, které rozšířily skupinu.  Hlavní centra pro výrobu a montáž se však nacházejí v Brně a Praze. Obchodní zastoupení má společnost v České a Slovenské republice, Maďarsku, USA, Kanadě, Indii a v Číně.

Díky razantnímu zvýšení objemu výroby činící za poslední roky nárůst o cca 30% ročně, vyšším požadavkům na plánování výroby a rychlé expanzi skupiny, vedení společnosti Fermat rozhodlo o pořízení komplexního ERP systému. Ve vícekolovém výběrovém řízení vedení rozhodovalo mezi informačními systémy společností Microsoft, SAP a vítězným ERP systémem QAD oborově zaměřeným na výrobní společnosti. „V rozhodovacím procesu mimo jiné sehrály roli návštěvy u zákazníků Minervy. Byli jsme se podívat u dvou zákazníků společnosti Minerva ČR, kde jsme viděli komplexní pokrytí všech procesů systémem QAD v zakázkové i kombinované strojírenské výrobě,“ uvedl Jiří Haluza, který byl pověřený vedením výběrového řízení a řídí implementační projekt ve společnosti Fermat. „U nového systému jsme především kladli důraz na oblast řízení výroby, speciálně na plánování. Neméně důležitá byla také ekonomická stránka projektu a přínosy řešení,“ doplnil Haluza.

Celý projekt zahrnující postupně všechny podniky ve skupině je rozdělen na několik etap. V první etapě je obsažena implementace ERP systému QAD pro výrobní závody v Brně a Praze. Standardní řešení pro zakázkovou strojírenskou výrobu bude doplněno například o automatický sběr dat při odvádění práce pomocí čárových kódů. Zavedením a používáním ERP systému QAD FERMAT dosáhne snížení výrobních časů vyráběných strojů, snížení času v přípravě výroby a také se předpokládá snížení celkového objemu zásob.   


Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře