Fakulta elektrotechnická ČVUT navázala spolupráci s firmou PCS

Fakulta elektrotechnická ČVUT navázala spolupráci s firmou PCS


Společnost PCS, divize Security, uzavřela rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci s katedrou radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (ČVUT FEL).

Dohoda umožňuje společnosti PCS a její divizi Security, která se zabývá dodávkami kamerových systémů, elektronické zabezpečovací signalizace, identifikačních systémů, videotelefonů a další techniky od různých výrobců, prezentovat své aktivity na katedře radioelektroniky ČVUT FEL, podílet se na přípravě případových studií, navázat kontakt s pedagogy i studenty.

Posluchačům fakulty bude umožněno účastnit se nejrůznějších prezentačních akcí, školení a výstav organizovaných firmou a používat zapůjčené technické vybavení v rámci výuky v laboratořích.

"Považujeme za přínosné propojení akademické instituce se subjekty z oblasti průmyslu i soukromých organizací ve společných projektech, protože studenti tím získají možnost praktického uplatnění poznatků už během studia a usnadňuje se tím i jejich uplatnění a navázání kontaktů na začátku kariéry, " říká prof. Miloš Klíma.

"Spolupráce spočívá zejména v podpoře studijních programů a ve vzájemné technické výpomoci ve prospěch výchovy odborníků. Je nutné umožnit studentům co nejvhodnější podmínky pro studium, aby byli dobře připraveni na činnost v rychle se rozvíjející technické oblasti." říká pan Jiří Pavlík, ředitel divize Security.

Komentáře