Fenix bude od nového roku součástí Asseco Solutions

Na počátku roku 2010 dojde k přesunu produktu Fenix, který byl dosud součástí produktového portfolia Asseco Czech Republic, do jeho dceřiné společnosti Asseco Solutions.

Fenix bude od nového roku součástí Asseco Solutions


Důvodem změny je konsolidace obchodního portfolia v rámci skupiny Asseco Central Europe. Fakticky dojde k převodu části firmy – to znamená, že do Asseco Solutions přejde celá divize Municipality, zahrnující  tým produktu Fenix a také produktu eObec, tedy všechny, kdo pracují na jejich vývoji, prodávají je a pečují o jejich zákazníky.

„Věříme, že díky této změně se otevřou nové možnosti rozvoje produktu Fenix, které budou pro jeho uživatele přínosem,“ říká Stanislav Sýkora, předseda představenstva Asseco Solutions a dodává: „Naše systémy Helios a Datalock jsou známé svou uživatelskou přívětivostí a technologickou vyspělostí. Jsme si proto jisti, že rozvoj Fenixu bude v tomto trendu pokračovat.“

„Jediný rozdíl, který zákazníci pocítí, bude administrativní – od nové hlavičky na fakturách, až po adresu dodavatele a jeho telefonní čísla. Se stejnými lidmi, s nimiž byli zvyklí spolupracovat dnes, tak zůstanou v kontaktu i nadále,“ dodává Jan Přerovský, Country Manager Asseco Czech Republic.

„V přesunu Fenixu i eObce vidím spoustu možností synergií, které budou ku prospěchu doslova všem zúčastněným – jak zákazníkům systémů, tak i jejich tvůrcům,“ dodává Alan Karlach, manažer divize Municipality.

Společnost Asseco Solutions bude mít po uskutečnění této změny již téměř 500 zaměstnanců, z toho více, než 150 ve vývoji.

„Díky tomu dokážeme v budoucnu zkrátit cyklus vývoje našich produktů na jeden a půl roku a budou tedy rychleji vznikat produkty nové generace,“ vysvětluje Stanislav Sýkora. Převod části firmy je právně složitý a časově náročný proces. O rozhodném datu převodu proto budou obě zúčastněné společnosti své zákazníky aktuálně informovat.

Komentáře