FileNet pro ropovody

FileNet pro ropovody


Getronics implementoval systém automatizovaného zpracování dokumentů ve společnosti Mero ČR. Díky tomuto systému může Mero ČR používat elektronický systém došlé a odešlé pošty (elektronická podatelna) a využívat elektronické úložiště dokumentů se zabezpečeným přístupem k informacím s vyhledáváním.

Systém je dále vybaven linkou pro skenování dokumentů s rozpoznáváním textu a jejich automatickým uložením v elektronickém úložišti, které umožňuje rychlé a snadné vyhledávání. Součástí systému je také proces schvalování interních směrnic.

Použitou technologií je FileNet P8, který tvoří jádro ECM systému.

Komentáře