Finalisty soutěže Projektový manažer roku 2012 vybere jedenáctičlenný tým odborníků

Společnost pro projektové řízení (SPŘ) představila 25. července 2012 jedenáctičlenný tým hodnotitelů soutěže Projektový manažer roku 2012.

Finalisty soutěže Projektový manažer roku 2012 vybere jedenáctičlenný tým odborníků


Smyslem soutěže je najít a ocenit  nejúspěšnější projektové manažery, manažerky a samotné projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru v rámci České republiky, a to napříč všemi odvětvími.

Členové Týmu hodnotitelů jsou držiteli certifikátu některého ze tří mezinárodních standardů projektového řízení (IPMA, PMI nebo PRINCE2) a zastupují různé profesní oblasti. Tým hodnotitelů tvoří Václav Brož (SPX Flow Technology), Miloš Celný (ČEZ), Josef Černý (Metrostav), Miroslava Frýdlová (Atos), Marian Kudela (Marbes Consulting), Vlastimil Poláček, PMP (AutoCont CZ), Richard Řehořek (London International Graduate School), Radek Švarz (KBC/ČSOB), Jaroslav Švec (Akademické centrum studentských aktivit), Miroslav Vlach (Banka projektů) a Aleš Zeman (Seiza). Porotci mají za sebou úvodní setkání, které se konalo v pražském školícím centru PM Consulting, kde se hodnotitelé rozdělili do jednotlivých pracovních skupin.

Soutěž Projektový manažer roku 2012 byla vyhlášena dne 30. června 2012. Soutěžící se mohou registrovat nejpozději do 31. srpna 2012 prostřednictvím webových stránek www.pmroku.cz, a to do kategorií Projektový manažer / Projektová manažerka roku, Projekt roku, Charitativní (neziskový) projekt roku, Studentský projekt roku a Síň slávy projektového managementu. Závěrečné hodnocení poroty a vyhlášení vítězů proběhne formou slavnostního galavečera, který se bude konat dne 9. října 2012 v Centru současného umění DOX v Praze. Publikum v jeho průběhu zvolí z řad nominovaných finalistů Nejsympatičtějšího projektového manažera a Nejsympatičtější projekt.

Způsobu hodnocení je pro každou kategorii tříkolový. Hlavními kritérii hodnocení soutěžících v kategorii Projektový manažer roku jsou proaktivita, snaha vyřešit potřeby zadavatele, práce s projektovým týmem, kompetence technické, behaviorální a kontextové a výsledky získané simulací projektu.

Ve druhé fázi, která představuje 40 % hodnocení, absolvují nominovaní finalisté jednodenní simulaci projektu „Pacifická dráha“. O vítězi rozhodne ve třetí závěrečné fázi porota soutěže, která na základě předchozích výsledků a osobních prezentací v rámci slavnostního galavečera rozdělí zbylých 30 % hodnocení.

Hodnocení v dalších kategoriích – Projekt roku, Charitativní (neziskový) projekt roku a Studentský projekt – je zaměřeno na posouzení přínosu projektu, jeho realizaci v souladu s dobrou praxí projektového řízení a také na vědomou práci s tzv. kuželem nejistoty. Tento aspekt sleduje, zda realizátoři projektu přistupovali proaktivně k měnícím se okolnostem, zda pracovali na základě společné dohody a také jakým způsobem upravovali cíl a rozsah projektu v jeho průběhu, aby dosáhli stanoveného výsledku. Pozornost je věnována rovněž efektivnímu vynakládání financí na projekt.

Již v první fázi hodnocení projektů bude na základě dodaných přihlášek a osobního pohovoru vybráno pět finalistů. Ve druhé části porotci osobně navštíví realizátory projektu, což ovlivní celkový výsledek z 65 %. Zbylých 35 % hodnocení bude představovat hodnocení prezentace projektu na závěrečném galavečeru.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře