Finanční výsledky Telefónica Czech Republic za leden až červen 2012

Telefónica Czech Republic získala v prvním pololetí 64 tisíc nových zákazníků smluvních mobilních služeb, což znamená meziroční zvýšení o 5,3 %.

Finanční výsledky Telefónica Czech Republic za leden až červen 2012


Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. červnu 2012 výše 4 968 tisíc. Chytré telefony tvořily 65 % celkového prodeje telefonů ve druhém čtvrtletí 2012 a podíl chytrých telefonů na celkovém počtu telefonů používaných zákazníky O2 na konci června 2012 dosáhl 23 %, což představuje čtvrtletní nárůst o 1,6 procentního bodu. Počet zákazníků služeb vysokorychlostního internetu xDSL se meziročně zvýšil o 6,3 % na 894 tisíc, přičemž 23 % z nich využívalo vysokorychlostních přípojek VDSL.

Výnosy z podnikání činily ve druhém čtvrtletí 12 715 mil. Kč (25 165 mil. Kč v prvním pololetí). Výnosy z podnikání se ve druhém čtvrtletí snížily meziročně o 2,4%, což znamená zlepšení ve čtvrtém čtvrtletí po sobě díky pokračujícímu zlepšení ve vývoji výnosů z mobilních služeb a rostoucímu pozitivnímu příspěvku výnosů na Slovensku. Na konci června 2012 podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků dosáhl 62,7 %, což představuje meziroční nárůst o 2,0 procentního bodu.

Provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) dosáhl ve druhém čtvrtletí 4 907 milionů Kč a v prvním pololetí 9 682 milionů Kč. OIBDA marže (bez zahrnutí poplatku za používání značky a poplatku za řízení) dosáhla solidní úrovně 40,5 % ve druhém čtvrtletí i prvním pololetí. Čistý zisk dosáhl výše 3 254 mil. Kč v prvním pololetí roku 2012 a 1 632 mil. Kč ve druhém čtvrtletí.

Na konci června 2012 dosáhl celkový počet zákazníků na Slovensku výše 1 250 tisíc, meziročně o 24,7 % více (nárůst o 33,4 tisíc ve druhém čtvrtletí). Kromě toho Telefónica Slovakia dále zlepšila své finanční výsledky. Společnost pokračuje v realizaci programu nákupu vlastních akcií podle podmínek schválených představenstvem. Do 20. července 2012 nakoupila 0,54% z celkového počtu kmenových akcií za 663 mil. Kč.


Úvodní foto: IDG
Komentáře