Firewall McAfee umožňuje řízení na úrovni aplikací a identit

Společnost McAfee oznámila vydání firewallu nové generace – McAfee Firewall Enterprise verze 8.

Firewall McAfee umožňuje řízení na úrovni aplikací a identit


 

Uvedení nové verze znamená rozšíření stávající ochrany aplikací, kterou firemním zákazníkům nabízela produktová linie hardwarových firewallů (tedy realizovaných v podobě speciálního zařízení, appliance) společnosti McAfee. Nová verze firewallu nabízí administrátorům zabezpečení přehled, rozpoznávání a vynucování politik přes tisíce aplikací, které jsou pro firewally založené na obvyklých technologiích neviditelné. Do McAfee Firewall Enterprise verze 8 jsou integrovány informace z celosvětové sítě o hrozbách Global Threat Intelligence, což je řešení společnosti McAfee, které je založené na cloud computingu a poskytuje informace o nových hrozbách v reálném čase. Nový firewall proto zlepšuje přehled o interních i externích hrozbách a zranitelnostech, chrání zákazníky efektivněji a snižuje náklady na provoz i zajištění shody.

O aktuálnost bezpečnostních produktů společnosti McAfee se stará 350 výzkumníků, kteří neustále zkoumají nové hrozby, a milion senzorů shromažďujících data po celém světě. Obě tyto skutečnosti umožňují společnosti McAfee nabízet na trhu zabezpečení sítí bezkonkurenční řešení a poskytnout zákazníkům komplexní ochranu pro stávající i nově vyvíjené síťové aplikace.

 

Web 2.0 a mobilní uživatelé

Současné aplikace Web 2.0 vystavují organizace novým hrozbám a problémům s bezpečnostními politikami a dosažením shody. Tyto problémy souvisejí především s rozpoznáváním a řízením aplikací. Hardwarové zařízení McAfee Firewall Enterprise poskytuje proto zabezpečení na úrovni aplikací a vysoký výkon, kombinuje v sobě identifikaci aplikací a systém varování, které umožňují efektivně vynutit firemní bezpečnostní politiky i na úrovni síťových aplikací. Monitorování aktivity na úrovni uživatelů/identit a technologie vizualizace (tj. přehledné znázornění aktuální situace určené pro správce zabezpečení) poskytují správcům IT lepší přehled o firemní síti než jiné produkty pro zabezpečení sítí.

Technologie tradičních firewallů se ukázaly být nákladné na správu a ve skutečnosti nejsou schopné efektivně vynutit firemní bezpečnostní politiky. Podniky se v posledních letech potýkají s dramatických nárůstem nákladů na správu firewallů, protože současné firewally se stávají stále komplikovanější – s tím, jak se snaží vyrovnat s rostoucím objemem současných hrozeb a měnícími se prostředími, v nichž jsou provozovány aplikace. McAfee Firewall Enterprise naopak nabízí efektivní správu pomocí integrace s platformou McAfee ePolicy Orchestrator. Tato integrace správy umožňuje organizacím výrazně snížit provozní náklady.

Vylepšení ve firewallech příští generace

Nová generace firewallů nabízí vylepšené možnosti správy, ochrany i rozpoznávání aplikací a integruje jednotlivé vrstvy ochrany proti hrozbám. McAfee Firewall Enterprise jako první a jediný firewall používá (celosvětově nasazenou) technologii založenou na reputacích a zjišťování polohy, na jejichž základech se realizuje blokování nebo filtrování nežádoucího provozu ještě předtím, než pronikne do firemní sítě. Útoky jsou díky tomu zastaveny dříve, než stihnou způsobit škodu.

Funkce a výhody nové generace firewallů   

Rozšířená ochrana aplikací – McAfee Firewall Enterprise umožňuje správcům zabezpečení granulární řízení aplikací založené na firemních potřebách i regulatorních požadavcích. Správci zabezpečení navíc mohou pro jednotlivé aplikace rychle nasadit politiky založené na identitě uživatele.

Pokročilá ochrana proti hrozbám – McAfee Firewall Enterprise používá technologii McAfee TrustedSource™, na jejímž základě se provádí omezení (filtrování) síťových připojení podle reputace a zjišťování polohy. Organizace tak mohou omezit spojení např. na ta s dobrou reputací pocházející z požadované oblasti. V rámci firewallu rovněž funguje antivirová ochrana McAfee Antivirus, která na základě celosvětově zjišťovaných škodlivých kódů poskytuje aktuální ochranu před malwarem.

Správa a Profiler – McAfee Firewall Profiler je nejpokročilejší verzí celého řešení. Umožňuje správcům IT ihned porozumět souvislostem mezi obchodními politikami, zabezpečením a nastaveními firewallu. Propojuje mezi sebou abstraktní zásady
a konkrétní nastavení (např.) datového provozu, takže správci zabezpečení pak mohou ihned vidět, jaký dopad bude mít změna nastavení firewallu nejen na bezpečnost, ale i na firemní obchodní procesy.

Komentáře