Fondy pro velké podniky

Komerční banka zahájila prodej nových podílových fondů tzv. kvalifikovaných investorů. Tři nové fondy kolektivního investování KB Kapitál jsou určené především pro velké podniky a municipality.

Fondy pro velké podniky


Komerční banka zahájila prodej nových podílových fondů tzv. kvalifikovaných investorů. Tři nové fondy kolektivního investování KB Kapitál jsou určené především pro velké podniky a municipality.

Nové fondy jsou určeny pro kvalifikované investory s předchozí zkušeností s investováním na kapitálových trzích a určitou znalostí investičních instrumentů,“ uvedl Pavel Hoffman, náměstek ředitele Investiční kapitálové společnosti KB, která majetek fondu spravuje.

Investičním cílem fondů je překonání minimálně úrovně zhodnocení zvané „benchmark fondu“ stanoveného procentním nárůstem k týdenní (resp. měsíční) sazbě PRIBID.

Investorům se naskytne příležitost investovat své finanční prostředky do fondů, které nebyly do této doby na českém trhu běžné. Investice do fondů kvalifikovaných investorů přináší výrazně pestřejší možnosti investování s cílovým výnosem vázaným na málo volatilní veličinu - úrokové sazby – což je přirozený „benchmark“ pro mnoho investorů,“ doplnil Pavel Hoffman.

Tři nové fondy kolektivního investování - KB Kapitál se od sebe liší mírou rizika a tomu odpovídající výší výnosu.

Komentáře