Prognóza ekonomického vývoje? "Jedeme z kopce"

To byl jednen z výroků světových ekonomických expertů, kteří se 12. 2. 2009 sjeli do Prahy na slavnostní setkání Forecasting Dinner 2009.

Prognóza ekonomického vývoje? "Jedeme z kopce"


Setkání, které již po sedmé pořádala Czech CFA Society, se jako tradičně uskutečnilo v prostorách České národní banky pod záštitou jejího guvernéra Zdeňka Tůmy. Hlavním bodem programu byla prognóza makroekonomického vývoje v ČR, ve světě i v Evropě v nadcházejícím roce, jež bude charakterizovaný světovou hospodářskou krizí.

Úvodní vystoupení zástupce ČNB, jako tradičně, patřilo guvernérovi Zdeňku Tůmovi. Ten tentokrát pohovořil mimo jiné o limitech monetární politiky, se kterými se centrální banky potýkají. „Tvrdost současné ekonomické krize přináší centrálním bankéřům nové výzvy a ústí v nekonvenční rozhodnutí v rámci monetární politiky. Například ve Spojených státech klesly úrokové sazby FEDu efektivně na nulu. Můžeme zde také pozorovat bezprecedentní záměr FEDu rozšířit svou podporu i mimo bankovní sektor poskytnutím likvidity vůči zástavám společností nebankovního sektoru." Guvernér k tomu vysvětlil: „FED tím de facto tiskne peníze oproti zástavám nejisté hodnoty. Navíc panují pochybnosti, jakým způsobem chce FED tyto operace uzavřít a vynulovat tak, aby se vyhnul možným inflačním dopadům." Vystoupení guvernéra Zdeněk Tůma lze uzavřít jeho slovy k očekávanému makroekonomickému vývoji: „Globální ekonomický výhled se stále zhoršuje. Poslední makroekonomická predikce České národní banky očekává, že hospodářský růst české ekonomiky tento rok klesne na téměř nula procent a v roce 2010 by pak růst měl činit pouze okolo jednoho procenta." Dále Tůma dodal: "Podobně očekáváme, že by inflace v České republice měla klesnout v létě tohoto roku na téměř nulu. Navrátit se blízko našeho dvouprocentního inflačního cíle by se měla opět v prvním pololetí roku 2010."

O svůj názor na budoucí ekonomický výhled ve světě se na Forecasting Dinner 2009 kromě guvernéra dále podělili Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický analytik ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), dále Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko, a Jay Taparia, Ředitel Sanskar Investments ze Spojených států. Ľudovít Ódor, člen bankovní rady Národní banky Slovenska, pohovořil o zkušenostech se zavádění evropské měny eura v době finanční krize.

Tomáš Sedláček se ve svém vystoupení podělil o své názory na světovou finanční a hospodářskou krizi: „Nikdo neočekával, že světová krize dosáhne takové hloubky, jakou nyní zažíváme ... Přitom je zřejmé, že nemohlo jít pouze o podřízený hypoteční trh ve Spojených státech, ale že krize měla širší podhoubí." Dále dodal: „Jediným důvodem, proč krize nedosahuje ještě dramatičtějších rozměrů jsou nemalé prostředky, jež vlády jednotlivých států do svých ekonomik vlévají." S tím, že jak Sedláček poznamenal, jsou zde vlády limitovány tak již vysokými deficity svých veřejných financí. Jen ve Spojených státech vzrostl státní dluh o 10 % HDP a to během let hospodářského růstu namísto toho, aby vláda šetřila na horší časy. Nadměrné vládní utrácení navíc důvody krize přiživovalo. Své vystoupení Tomáš Sedláček ukončil názorem: „Pokud by naše vláda nebyla obtěžkána dluhem veřejných financí ve výši 30 % HDP, měla by mnohem volnější ruce při záchranném programu ekonomiky v krizi."

 

Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko, za svou osobu odborníkům a čelním manažerům, kteří se setkání zúčastnili, přednesl předpovědi o hloubce současné krize dle technické analýzy Elliott Waves. „Analýza Elliott Waves nám ukazuje, že se trhy během každé z velkých krizí minulého století, ať se již jednalo o hlubokou hospodářskou krizi z roku 1929, či internetovou krizi z roku 2000, chovaly téměř shodně. Stejně tak ukazuje, že lze krize dle chování trhů předem předpovědět." Javorský dále uvedl, že pokud by nyní došlo k rychlému znovuobnovení ekonomického růstu a tím k posílení kapitálových trhů, čekala by nás podobná situace [krize] za pět let. Své vystoupení uzavřel překvapivým závěrem: „Dle analýzy Elliot Waives nás v následující dekádě pravděpodobně čeká výrazná korekce indexů akciových trhů." Pokud bychom vzali za vzor například nejhorší korekci důsledkem recese ze 20. let, čekal by nás pokles akciových indexů až o 90%. Například klíčový index DJIA (Dow Jones Industrial Average) by se tak mohl dostat na úroveň 80. let, kdy dosahoval kolem 1.000 bodů oproti současným 8.270 bodů. Javorský znovu zdůraznil, že se jedná o jeho osobní aktuální interpretaci nevědecké avšak zajímavé fraktálové teorie Elliott Waves.

 

Ľudovít Ódor, člen bankovní rady Národní banky Slovenska, na setkání vystoupil na téma: „Je přijetí eura v období krize přínosem či zátěží?" K tomu Ľudovít Ódor uvedl, že vedle nevýhod, které zavedení jednotné měny přináší - jako je vzdání se nezávislé národní monetární politiky - je hlavním přínosem to, že euro přináší ekonomice stabilitu, kdy stabilní měna usnadňuje dlouhodobé investiční rozhodování. Dalším přínosem je také to, že euro může sloužit jako významný štít proti tržním turbulencím pro země s méně zdravou monetární a fiskální politikou.

 

Posledním řečníkem večera byl Jay Taparia, Generální ředitel Sanskar Investments se sídlem v Illinois USA. Klíčovým výrokem, jímž by se dalo jeho vystoupení ke světové krizi nazvané „Jak se svět ponaučil a co se ještě musí naučit" shrnout, bylo: „Držte si klobouky jedeme z kopce..." a to nejen z pohledu finančního ale i demografického v dlouhodobém horizontu západních ekonomik. Poukázal přitom na to, že 8 z 10 recesí nebyli ekonomové schopni včas předpovědět. „Důvodem je to, že se bojí být odlišní. Jejich analýzy, jež jsou blízko tržního konsenzu, ale pak ztrácejí na vypovídací hodnotě." Stejně tak klíčovou roli hraje interpretace informací médii. „Tato krize se stala takto vážnou také proto, že média předkládala lidem chybná či chybně interpretovaná data," uvedl Taparia. Nejdůležitější pro pochopení důvodu a pro predikci délky a hloubky krize je však to, že „krize je hnána psychikou lidí ... hloubka a dopad krize je tak i jejich chováním předurčen," dodal Taparia a tím uzavřel 7. výroční setkání Forecasting Dinner 2009.

 

Večera Forecasting Dinner 2009 se zúčastnilo na téměř 200 zástupců především vrcholového vedení finančních a bankovních institucí, stejně tak vybraných zástupců podnikového a vládního sektoru.

 

Forecasting Dinner 2009 bylo již sedmým ročníkem tohoto každoročního setkání odborníků a již pošesté si získala záštitu pana guvernéra Zdeňka Tůmy. Za tuto dobu si akce mezi českou finanční komunitou vybudovala postavení jedné z nejprestižnějších událostí České republiky v oblasti financí.

 

Organizátorem akce byla Czech CFA Society, která je českou asociací nadnárodní CFA Institute, která organizuje celosvětově vysoce prestižní vzdělávací program Chartered Financial Analyst (CFA) a další podpůrné aktivity ke zvyšování etiky a profesionality v investičním rozhodování.

Tisková zpráva

 

Komentáře