Formula Systems se připojila k Asseco Group

Asseco Poland SA, lídr páté největší IT skupiny v Evropě, získalo majoritní podíl ve skupině Formula Systems se sídlem v Or Jehuda, Izrael.

Formula Systems se připojila k Asseco Group


Jedná se o zatím největší akvizici v historii skupiny Asseco. Společnost se tak stala vlastníkem 6 823 602 akcií, což představuje 50,19 % základního kapitálu a 51,18 % hlasů na valné hromadě akcionářů Formula Systems. Celkové náklady na transakci nepřekročí 145,3 mil. USD.

Akcie Formula Systems firma získala na základě dvou smluv. První uzavřela s investiční společností Emblaze Ltd., registrovanou v Ra'anana, Izrael. Jednalo se o odprodej 6 687 642 akcií, což odpovídá 49,19 % základního kapitálu a 50,66 % hlasů na valné hromadě akcionářů Formula Systems. Transakce bude dokončena po schválení prodeje akcií valnou hromadou akcionářů firmy Emblaze, která by se měla uskutečnit nejpozději do 30. listopadu. Na dalších 135 960 akcií Formula Systems, které představují 1 % akciového kapitálu a 1,03 % hlasů na valné hromadě akcionářů společnosti, byla podepsána opční dohoda s fyzickou osobou, členem vedení Formula Systems.

Akcie Formula Systems jsou kótovány jak na Tel-avivské burze cenných papírů (TASE), tak i na newyorském NASDAQ Global Markets. Získáním majority ve Formula Systems, holdingové společnosti založené v roce 1985, se Asseco Poland stalo spoluvlastníkem dalších třech IT společností: Matrix IT, Magic Software Enterprises a Sapiens International Corporation. Firmy této skupiny působí v Izraeli, USA, Kanadě, Japonsku, Velké Británii, Německu, Nizozemí, Francii, Maďarsku a Indii.

Komentáře