Fúze firem Jana a Test startuje hned po Silvestru

1. ledna 2010 bude fakticky zahájen proces fúze dvou významných tuzemských úklidových firem Jana a Test, protože toto datum bylo schváleným projektem fúze určeno jako rozhodný den. Spojením obou firem vznikne na českém trhu subjekt s ročním obratem více než 600 mil. Kč.

Fúze firem Jana a Test startuje hned po Silvestru


Od ledna začnou probíhat v obou firmách audity. Již na podzim se jednatelem obou firem stal Pavel Novotný, který je současně i spolumajitelem společnosti Jana. Finální stanovisko ke spojení obou společností lze očekávat v průběhu roku 2010. „Až dojde ke spojení obou firem, budou nadále podnikat s dosavadním IČ společnosti Jana a pod novým společným názvem TFN,“ uvedl Pavel Novotný.

Již před 1. lednem 2010 byly obě společnosti propojeny nepřímo díky srpnovému sloučení jejich francouzských většinových vlastníků. Společným většinovým majitelem obou slučovaných společností je nyní francouzská Groupe TFN, která patří mezi nejvýznamnější společnosti na trhu facility managementu v Evropě. Celkový roční obrat skupiny v Evropě přesahuje 1 miliardu EUR.

Dřívějšími akvizicemi i probíhající fúzí chce Groupe TFN posílit své postavení na českém trhu a nabídnout klientům služby v péči o budovy a stavby od jednoho subjektu. Jedná se například o úklid a ochranu objektů, jejich komplexní údržbu a zajištění provozu, revize, čištění kanalizací a vzduchotechniky či zahradnické práce. Zákazníky obou fúzujících firem jsou developerské firmy, průmyslové podniky, státní a municipální instituce.

Fúze obou společností na českém trhu bude následována fúzí slovenských dceřiných společností Test Slovakia a TFN Slovakia. Díky tomu vznikne na Slovensku firma s předpokládaným obratem 5 mil. EUR.

Komentáře