Galeos a Progress Software: novinky v řízení obchodních procesů a SOA

Novinky v oblastech řízení obchodních procesů a servisně orientované architektury byly hlavním tématem odborné konference společností Galeos a Progress Software, která se na konci března uskutečnila v Praze.

Galeos a Progress Software: novinky v řízení obchodních procesů a SOA


Novinky v oblastech řízení obchodních procesů a servisně orientované architektury byly hlavním tématem odborné konference společností Galeos a Progress Software, která se na konci března uskutečnila v Praze. Odborníci z České republiky i ze světa se na této akci shodli, že trendem nejbližších let má být s ohledem na rychlost a neustálé změny dnešního podnikatelského prostředí další zkracování reakční doby řízení podnikových procesů.

Business Process Management v pojetí společnosti Progress Software má tři klíčové složky – BPE (Business Process Execution) pro koncové uživatele, BPA (Business Process Analyses) pro byznys analytiky a BPI (Business Process Improvement) pro vedení společností. Mezi inovace Progress Software v oblasti řízení obchodních procesů pak patří zapojení Business Intelligence pro analýzu historických dat, monitoring obchodních aktivit pro dostupnost informací v reálném čase a Business Process Management pro správný kontext interpretovaných dat.

V nové dekádě lze podle Progress Software očekávat nástup Responsive Process Managementu (RPM), jakožto způsobu řízení podnikových procesů v reálném čase. V rámci tohoto inovativního konceptu jsou funkce BPM synergicky napojeny na nástroje zpracování událostí Business Event Processing (BEP).

Mezi obory, kde je Business Process Management nejrozšířenější, patří banky, pojišťovnictví, státní správa, telekomunikace a zdravotnictví, v EU přitom nejrychleji roste využití ve finančním sektoru a zdravotnictví. „V České republice má řada firem, například z finanční sféry, s řízením obchodních procesů značné zkušenosti. I v ČR už je překonané pojetí BPM jako nástroje pro modelování či řízení workflow. Moderní BPM a zejména RPM řešení umožňují řídit aplikační služby a také je pružně rekonfigurovat. To je důležité pro firmy, které se rychle rozvíjejí a musí reagovat na měnící se situaci na trhu,“ uvedl Jiří Gregor, předseda představenstva společnosti Galeos.

Komentáře