GE Money Bank oznámila zvýšení provozního zisku za rok 2009

Společnost GE Money Bank vykázala v roce 2009 provozní zisk 5,8 mld. Kč (nárůst oproti roku 2008 o 11,8 %), a to díky silnému nárůstu počtu zákazníků a stoupající poptávce po úvěrových i vkladových produktech.

GE Money Bank oznámila zvýšení provozního zisku za rok 2009


Úvěry klientům vzrostly o 14,1 %, na 105,3 mld. Kč. Celková výše aktiv banky dosáhla 135,6 mld. Kč (meziročně o 36,4 % více). Hlavním motorem tohoto zlepšení byl nárůst úvěrů zákazníkům o více než 14 % a silná likvidní pozice banky. Ke 31. prosinci 2009 banka držela hotovost a velmi likvidní investice v celkové výši téměř 25 mld. Kč.

Poměr nákladů a výnosů se v roce 2009 zlepšil na 39,4 % v porovnání s 42,5 % v roce 2008, což je výsledkem pokračujícího zaměření na zlepšení provozních výsledků. Rezervy na úvěrové ztráty se zvýšily v porovnání s rokem 2008 o 1,6 mld. Kč a odráží tak obtížné makroekonomické prostředí. Čistý zisk ke 31. prosinci 2009 z tohoto důvodu poklesl o 26,5 %, na 2,2 mld. Kč.

Celkový vlastní kapitál činil ke konci roku 2009 téměř 23 mld. Kč. GE Money Bank si udržuje jednu z nejvyšších úrovní kapitálové přiměřenosti na českém trhu. Kapitálová přiměřenost banky činila ke 31. prosinci 2009 16,9 % a dosahovala tak více než dvojnásobku požadovaného minima stanoveného Českou národní bankou. Krytí nesplácených úvěrů (tj. více než 90 dní po splatnosti) opravnými položkami zůstalo ke konci čtvrtého čtvrtletí na vysoké úrovni 82 %.

Komentáře