GE Money ČR oznámila v 1. polovině roku 2010 čistý zisk 2,1 mld. Kč

GE Money ČR vykázala za období končící 30. června 2010 konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,1 mld. Kč. GE Money Bank, vedoucí společnost regulovaného konsolidačního celku GE Money ČR, oznámila za první pololetí roku 2010 nárůst čistého zisku o 10,1 % na 1,35 miliardy Kč.

GE Money ČR oznámila v 1. polovině roku 2010 čistý zisk 2,1 mld. Kč


Ke 30. červnu 2010 přesáhl konsolidovaný objem klientských vkladů 104,9 miliardy Kč, což představuje nárůst oproti minulému roku o 2,3 %. Konsolidovaný objem úvěrů klientům přesáhl k 30. červnu 119,2 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,9 %. V důsledku toho dosáhla celková výše konsolidovaných aktiv 146,9 miliardy Kč (meziroční růst o 4,4 %) a odráží tak silnou likviditu ve formě hotovosti a hotovostních ekvivalentů ve výši více než 22 miliard Kč.

Celková výše konsolidovaného vlastního kapitálu přesáhla ke konci 2. čtvrtletí 2010 36 miliard Kč a kapitálová přiměřenost v důsledku toho přesáhla k témuž datu 20 %. Pokrytí nesplácených úvěrů2 na konsolidované bázi opravnými položkami ve výši 74 % zůstalo téměř na stejné úrovni jako v minulých čtvrtletích a odráží tak obezřetné nakládání s úvěry ve ztížených makroekonomických podmínkách. Pokračující zaměření na produktivitu přineslo ve 2. čtvrtletí tohoto roku zlepšení poměru nákladů a výnosů na 35,4 % oproti 36 %, kterého dosahovala GE Money ČR před rokem.

Komentáře