GE Money ČR oznamuje nárůst čistého zisku za 1. čtvrtletí 2010

GE Money Česká republika vykázala za první čtvrtletí roku 2010 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 mld. Kč (nárůst o 13,7 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku).

GE Money ČR oznamuje nárůst čistého zisku za 1. čtvrtletí 2010


Výsledek je dán zejména obezřetným řízením provozních nákladů a nižšími opravnými položkami na ztráty z úvěrů, především v portfoliu firemních úvěrů.

Konsolidovaný ukazatel poměru nákladů a výnosů v prvním čtvrtletí 2010 dosáhl 34,6 %, ve srovnání s 35,6 % v prvním čtvrtletí 2009. I toto zlepšení je odrazem kontinuálního zaměření společnosti na efektivní řízení provozních nákladů.

Vklady klientů přesáhly k 31. březnu 2010 výši 109 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 23 %. Poměr konsolidovaných klientských úvěrů ke vkladům se ke konci prvního čtvrtletí zlepšil na 109 %.

Úvěry retailovým klientům v prvním čtvrtletí zaznamenaly výrazný nárůst. Oproti tomu v souvislosti s nízkou poptávkou na trhu rostly úvěry firemním klientům jen mírně.  Výsledkem je nárůst celkového portfolia konsolidovaných úvěrů o 1,2 % ve srovnání s předchozím rokem. Objem těchto úvěrů přesáhl ke konci 1. čtvrtletí 118,6 mld. Kč.

Celková konsolidovaná výše aktiv dosáhla 149,7 mld. Kč (meziroční nárůst  9,5 %). Důvodem nárůstu je pokračující silná likvidní pozice. K 31. březnu 2010 hotovost a vysoce likvidní investice přesáhly 25 mld. Kč.

Celkový konsolidovaný vlastní kapitál přesáhl k 31. březnu 2010 výši 35 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ke konci čtvrtletí překročila 19 %. Výše opravných položek k nesplaceným úvěrůmna konsolidované bázi zůstala ke konci prvního čtvrtletí na vysoké úrovni 76 %.

Komentáře