GEM System realizoval projekt systémové integrace pro ÚAMK

Český dodavatel systémových a integračních řešení GEM System dokončil projekt pro společnost ÚAMK.

GEM System realizoval projekt systémové integrace pro ÚAMK


V rámci zakázky společnost dodala analytické, integrační a projektové služby, jejichž cílem bylo celkově zrychlit a zjednodušit řešení jednotlivých klientských případů a automatizovat relevantní interní procesy. Konkrétně se jednalo o propojení stávajícího informačního systému klienta s komplexním řešením GIS (geografický informační systém) a aplikacemi pro komunikaci formou SMS a VoIP.

Předchozí systém předpokládal rozdělení případu mezi dva zaměstnance – operátora, který shromáždil veškeré informace o klientovi, a dispečera, který měl na starosti komunikaci s klientem a smluvním partnerem při samotném řešení události. Nyní je celý proces optimalizován tak, že pracovníci call-centra se z naprosté většiny případu věnují na jediném místě přímo v GIS. K dosažení optimálního návrhu řešení využívají rozhodovacích algoritmů a zároveň mají k dispozici vizualizaci řešených případů. Komunikace s klienty i partnery je do značné míry automatizována v podobě informačních SMS a automatického vytáčení (headset).

Nový systém umožňuje také vytvářet komplexní přehledy týkající se geografických údajů, dopravní sítě či efektivity spolupráce s jednotlivými subjekty v partnerské síti.


Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com
Komentáře