GFI Software: 69 % IT administrátorů zvažuje změnu zaměstnání kvůli stresu

Z průzkumu vyplývá, že třetina pracovníků IT má v průměru přes 10 hodin přesčasů týdně.

GFI Software: 69 % IT administrátorů zvažuje změnu zaměstnání kvůli stresu


Společnost GFI Software oznámila výsledky svého nového průzkumu IT Admin Stress Survey zaměřeného na práci zaměstnanců v IT. Podle tohoto průzkumu zvažuje 69 % IT administrátorů změnu zaměstnání z důvodu vysokého pracovního stresu. K nejvíce citovaným příčinám pracovního stresu patřily požadavky manažerů, podpora uživatelů a náročné termíny. Průzkum rovněž zjistil, že IT profesionálové mají velké množství neproplacených přesčasových hodin, když 34 % z nich si ročně napracuje ekvivalent dalších 12 pracovních týdnů.

Průzkum iniciovaný společností GFI Software byl realizován analytickou firmou Opinion Matters na více než 400 respondentech z řad IT pracovníků ve Velké Británii a ve Spojených státech pracujících v organizacích od 10 do 500 zaměstnanců. Ti byli dotazování na úroveň stresu v práci, názory na hlavní stresové faktory a na to, jak tento stres ovlivňuje jejich osobní a profesní život.

Klíčová zjištění průzkumu zahrnují:

•    69 % všech IT administrátorů považuje svou práci za stresující.
•    69 % všech britských IT administrátorů zvažuje změnu svého zaměstnání (67 % amerických).
•    Dvě třetiny respondentů (66 %) v Británii se cítí minimálně stejně či více stresovaných než členové jejich sociální skupiny (72 % v USA).
•    Zatímco v britských organizacích s 10-49 zaměstnanci považuje svou práci za stresující 56 % IT administrátorů (47 % v USA), tento údaj dramaticky stoupá na 84 % v organizacích s 50-99 pracovníky (83 % v USA).
•    Ke třem nejčastějším zdrojům stresu patří požadavky manažerů (36 % v UK, 28 % v USA), podpora uživatelů (21 % v UK, 18 % v USA) a náročné termíny (15 % v UK, 20 % v USA).
•    Vedle stresových faktorů IT administrátoři také zdůrazňují, že pravidelně mají přesčasové hodiny nad rámec běžného 40hodinového pracovního týdne a ti britští v mnoha případech překračují maximum 48 hodin týdně stanovené evropskými směrnicemi. Více než třetina britských IT administrátorů překračuje svůj pracovní týden o 10 hodin a více, čímž napracovává ekvivalent 12 týdnů ročně.

82 % britských a 85 % amerických respondentů přiznává, že jejich práce nějakým způsobem ovlivňuje jejich osobní život. Podle výsledků studie respondenty trápí:

•    Oslabená pozice ve své sociální skupině (42 % v UK, 40 % v USA)
•    Nedostatek času strávený se svými dětmi (36 % v UK, 39 % v USA)
•    Oslabené vztahy s přáteli a s rodinou (32 % v UK, 35 % v USA)
•    Nedostatek spánku v důsledku pracovního vytížení (31 % v UK, 42 % v USA)

Kromě toho významné množství dotazovaných IT pracovníků také vykazuje podprůměrnou fyzickou kondici a čtvrtina z nich dokonce trpí zdravotními problémy typu vysokého krevního tlaku.

Velká část pracovního stresu IT administrátorů vzniká mj. v důsledku požadavků uživatelů, kterým často chybí základní znalosti práce s počítačem. Respondenti průzkumu například uvedli, že dostávají velké množství požadavků ohledně „poruchy“ počítače nepřipojeného do elektrické sítě, vylití tekutiny do počítače či vědomého opakovaného stahování stejného škodlivého obsahu. Více bizarních případů uživatelských požadavků je dostupných na http://www.gfi.com/blog/survey-5-most-ridiculous-things-it-admins-have-seen-business-users-do-infographic.


Úvodní foto: © pixel_dreams - Fotolia.com
Komentáře