GFI Software uvádí řešení pro archivaci e-mailů s funkcionalitami BI

GFI MailArchiver analyzuje poštovní archivy, aby umožnil SMB firmám vyhodnotit své kritické procesy prostřednictvím funkce MailInsights.

GFI Software uvádí řešení pro archivaci e-mailů s funkcionalitami BI


E-mail se stále více stává nástrojem business intelligence. Podle průzkumu analytické společnosti Opinion Matters celých 75 % amerických SMB společností využívá e-maily k analýze komunikačních trendů, přičemž většinou využívají historické e-maily ke zkrácení reakční doby na zákaznické požadavky, a to především v obchodních odděleních. Průzkum přitom zdůrazňuje, že se z e-mailových archivů postupně staly nestrukturované databáze plné zajímavých informací, znalostí a kontaktních dat s potenciálně velmi vysokou hodnotou.

Společnost GFI Software proto ohlásila dostupnost produktu GFI MailArchiver, řešení archivace elektronické pošty, které nyní obsahuje MailInsights, nástroj pro datovou analýzu umožňující SMB firmám zvýšit výtěžnost informací obsažených v podnikových e-mailech.

SMB firmy mohou využívat GFI MailArchiver k analýze odezvy týmů obchodních a zákaznických služeb na maily, zachytávat trendy na základě klíčových slov užívaných v přijatých a odeslaných e-mailech, identifikovat zaměstnance generující nejobjemnější e-maily a pracovníky s nejintenzivnější e-mailovou komunikací, a chránit podnik před únikem důvěrných či kritických informací.

„V archivech elektronické pošty téměř každé společnosti je dnes uloženo obrovské množství dat, které lze transformovat na velmi zajímavé a použitelné informace,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Nástroj integrovaný v řešení GFI MailArchiver umožňuje nahlédnout do způsobu procesního fungování každé společnosti, odhalit komunikační slabiny a rizika a následně zvýšit výkonnost firmy ke spokojenosti zákazníků a majitelů či akcionářů.“

Více o řešení pro archivaci elektronické pošty naleznete na: http://www.gfi.cz/mailarchiver/.


Úvodní foto: © Benicce - Fotolia.com
Komentáře