GfK: podniky mohutně investují do přípravy na cloud

Podle GfK byly trhy s IT technologiemi v Evropě v prvním pololetí roku 2011 podstatně heterogennější, než tomu bylo v předchozích letech. Odvětví nicméně prokázalo, že se dokáže přizpůsobit konkrétní tržní situaci.

GfK: podniky mohutně investují do přípravy na cloud


V oblasti hardwaru jsou ve všech evropských zemích ve středu zájmu PC tablety. V příštích několika čtvrtletích budeme podle GfK svědky dalších inovací produktů od různých výrobců v této oblasti. Výhled pro tento dílčí trh je obecně hodnocen jako dobrý a v letošním i příštím roce jsou očekávány velmi vysoké míry růstu.

Přestože se soukromí klienti v současné době zajímají především o iPady a obdobná zařízení, nekupují spotřebitelé PC tablety namísto svých stávajících IT zařízení, ale spíše jako jejich doplněk. V současné době nedochází ke kanibalizaci mobilních počítačů ze strany tabletů a tento jev ani není ve střednědobém horizontu očekáván.

Střední a východní Evropa: pozitivní vývoj

Trhy ve střední a východní Evropě se v prvním pololetí zotavovaly z předcházející finanční a hospodářské krize a poptávka v soukromém i komerčním sektoru byla i nadále pozitivní. Prodej IT produktů vzrostl v prvním pololetí roku 2011 o 33 %. GfK Retail and Technology je optimistická a očekává, že tento trend potrvá po celý rok.

Z tohoto vývoje těží v současné době zejména stolní počítače, což platí jak u firemních zákazníků, tak i u soukromých spotřebitelů, kteří jsou citlivější na ceny. Operační systém Windows 7 je často důvodem k výměně počítačového zařízení. Spotřebitelé ve východní Evropě také stále více nakupují mobilní počítače. Stejně jako u jejich západních sousedů platí, že tato zařízení se ve stále rostoucí míře stávají běžným počítačem domácností, a to i přes jejich vyšší průměrnou cenu. Obdobný trend lze vysledovat u malých a středních podniků (MSP), které využívají pružnějšího a individuálnějšího využití počítačů ze strany svých zaměstnanců.

Západní Evropa: významné rozdíly mezi soukromými a firemními zákazníky

IT trhy pro soukromé zákazníky v západní Evropě jsou zřejmě z větší části nasyceny. Za prvních šest měsíců roku byl prodej o 4 % nižší než v roce předchozím. Pouze některé úzce specializované trhy jako např. velkoformátové monitory, přenosné externí pevné disky a PC tablety vykazují růst poptávky. Například v Německu, kde je situace taková, že jsou domácnosti dobře vybaveny IT produkty a jsou zdrženlivé k novým investicím, dochází ke stagnaci na trhu počítačů a monitorů a v první polovině roku 2011 došlo k poklesu o 3 %.

V zemích jižní Evropy jako např. Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko naproti tomu těžká hospodářská situace spolu s nejistotou spotřebitelů vedla dokonce k poklesu soukromé poptávky. Kromě toho v mnoha segmentech nedochází ke skutečným inovacím, takže evropští spotřebitelé mají jen stěží nějaký důvod k novým nákupům.

Zcela opačný obrázek lze ve vztahu k firemním zákazníkům pozorovat v západní Evropě, kde prodej za první pololetí roku vzrostl o 22 %. Trend směrem ke „cloud computingu" má vysoce pozitivní efekt. Podniky v současné době investují zejména do základních technických požadavků tak, aby mohli v budoucnu tyto služby ve větší míře nabízet a využívat. Tento trend by měl pokračovat až do poloviny roku 2012, protože digitální obsah v HD kvalitě a vysoký počet uživatelů vyžaduje přiměřeně výkonnou infrastrukturu. Z tohoto důvodu je poptávka po produktech, jako jsou switche, routery a zařízení na ukládání dat v síti v současné době extrémně pozitivní. Stejně jako v předchozím roce toto doplňují nákupy za účelem výměny PC vybavení vzhledem k zavedení operačního systému Windows 7 ve společnostech.

Výhled: Jednociferný růst v roce 2011

IT sektor je nyní složitější, než tomu bylo v minulosti. Trend směrem k silnému růstu na úzce specializovaných trzích, které jsou technologicky sofistikované, spolu s dopadem nákupů realizovaných za účelem výměny starších zařízení, nasycením dílčích trhů a produkty pro cloud computing bude v budoucnu i nadále posilovat. Společnost GfK Retail and Technology očekává v Evropě pro letošní i příští rok pozitivní růst celého IT trhu v řádu jednotek procent.O výzkumu


Prostřednictvím svého maloobchodního panelu shromažďuje společnost GfK Retail and Technology pravidelně údaje o počítačovém vybavení a softwaru, IT příslušenství, kancelářském zařízení a kancelářském zboží ve více než 90 zemích celého světa. Tato analýza vychází z aktuálního vývoje na IT trhu v 26 evropských zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Maďarsko Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina.

Komentáře