GO! Czech Republic ohlašuje hospodářské výsledky za rok 2009

V roce 2009 vzrostl celkový počet zásilek společnosti o 31 %. Počet mezinárodních expresních zásilek tvoří téměř 90 % z celkového počtu zásilek.

GO! Czech Republic ohlašuje hospodářské výsledky za rok 2009


Výhledově v by se dle jednatele společnosti Martina Koči měl tento trend zachovat i v budoucích letech. I přes nepříznivý začátek loňského roku se celkový obrat vyšplhal společnosti GO! o 5 %, zisk pak narostl o 105 %. Hlavní podíl na tom mělo zejména rozšiřování portfolia služeb společnosti, kvalitní zaměstnanecká struktura a hledání optimálního individuálního řešení pro klienta.

„Když se podívám zpět na rok 2009 jako celek, tak celý rok jako krizi vnímat nemůžeme. Krize zasáhla tvrdě v první polovině roku, kdy jsme hned v lednu ztratili tři velké klienty a zároveň všichni ostatní klienti začali posílat méně. Měsíční obraty ve srovnání s rokem 2008 spadly až o 20%. Cílem v krizovém scénáři bylo dosáhnout za rok 2009 alespoň stejný obrat jako ve 2008. V kontextu zvýšeného tlaku na ceny nám nezbývalo nic jiného než hledat individuální speciální řešení, která byla pro klienta finančně výhodnější. Rok 2009 byl nutně tedy i interně ve znamení optimalizace procesů, snižování nákladů, hledání synergií a potenciálních úspor. Když jsme všechna ta opatření do poloviny roku 2009 realizovali, přišla jako mávnutím kouzelného proutku situace jako z let minulých. Firmě, která byla optimalizovaná, a přesto připravená absorbovat větší množství zásilek, se opět začalo dařit. Cíl jsme splnili, ba dokonce o 5% překročili. Podzimní a zimní měsíce dokonce výrazně předčily rok 2008. Díky tomu, co jsme museli udělat v první polovině roku 2009, abychom přežili, budeme mít letos dokonce o 100% lepší hospodářský výsledek než v roce 2008,“ dodává jednatel společnosti GO! Martin Koča.

Rok 2010 společnost GO! Express & Logistics bere jako další stupínek k posilování své pozice na českém trhu. Jako konkrétní vizi pro tento rok bere růst o dalších 19 %. „Další rozšíření palety služeb, zavedení dalších nových doplňkových služeb a řešení šitá klientům na míru. Tohle je úspěšný mix našich vnitrofiremních zásad a tyto zásady jsou pro nás receptem na úspěšný rok 2010,“ dodává Koča. K tomu by měla dopomoci i optimalizace portfolia o rozšířené produkty, např. GO! Město & Region, GO! Allrisk nebo GO! Dry ice.

Komentáře